Christian Francken

Liuteronų šeimoje Magdeburege gimęs C. Franskenas į katalikybę pirmą kartą atsivertė 1568 m. 1579 m. jis atsisakė profesoriaus pareigų jėzuitų kolegijoje Vienoje ir išvyko į Bazelį, o ten buvo priimtas į universitetą, kuriame praleido keletą mėnesių ir susipažino su laisvamaniais humanistais, kurių centru buvo tapusi Peterio Pernos spaustuvė. Nuo tada C. Franskenas pradėjo savarankiškai ieškoti dvasinės tiesos: daugybę kartų atsivertė į kitas religijas, o per visą gyvenimą katalikybės atsisakė ir vėl į ją atsivertė keturis kartus. Šiek tiek laiko pagyvenęs Vienoje, 1583 -1584 m. praleido Lenkijoje. Čia įsivėlė į nesutarimus dėl antitrinitorių. Po ginčo su Faustu Sozziniu, iš Lenkijos išvyko į Klužą, ten kartu su Francisiu Davidu, Johannesu Sommeriu ir Jacobu Palaeologusu 1585 m. (ir dar kartą 1589 - 1591 m.) dėstė Unitorių gimnazijoje. 1600 m. C. Franskeną suėmė ir įkalino Romos inkvizitoriai. Paskutinysis tarp inkvizicijos aktų rastas dokumentas, kuriame minimas jo vardas, datuojamas 1611 m. 

Šaltinis: Estreicher, Bibliografia polska XV.-XVI. stolecia (1875), no. 91474; Budny/ Statorius, Bibliotheca dissidentium …  vol. XIII: Christian Francken (1991), p. 120f., no. 5 („no copy preserved“); L. Szczucki, Philosophie und Autorität. Der Fall Christian Francken, in: Paul Wrzecionko, Reformation und Frühaufklärung in Polen (1977), p. 186f.