Kazimieras Semenavičius

Kazimieras  Semenavičius (~1600 - ~1651 m.) buvo lenkų-lietuvių artilerijos karvedys, karo inžinierius ir raketinės technikos pradininkas. 

Kazimieras Semenavičius gimė Raseinių krašte (baltarusių istorikai tvirtina jį gimus Vitebske). Pats apie save traktate „Didysis artilerijos menas“ parašė, kad jis – Lietuvos bajoras. Studijavo Vilniaus universitete, kuriame 1651 m. birželio 19 d. įgavo magistro laipsnį. Taip pat tarnavo Abiejų Tautų Respublikos kariuomenės artilerijoje, dalyvavo kovose su Maskva, totoriais ir kazokais.

Apie 1645 m. Vladislovas Vaza skyrė lėšų gilinti žinioms Nyderlanduose, kur Kazimieras Semenavičius dalyvavo tvirtovių kautynėse, susipažino su artilerijos bei karybos naujovėmis. 1647 m. buvo paskirtas artilerijos inžinieriumi, o 1648 m. grįžo į Abiejų Tautų Respubliką, kur buvo paskirtas vyriausiojo artilerijos vado pavaduotoju.

Paskutinės žinios apie Kazimierą Semenavičių yra iš 1651 m. Tais metais jis pasirašė dedikaciją savo veikalo prancūziškame leidime. Manoma, kad tais metais jis mirė, tačiau nežinoma kada ir kur.

Be traktato „Didysis artilerijos meno“ Kazimieras Semenavičius taip pat parašė veikalą apie geometriją ir kartografiją. Šio darbo rankraštis yra saugomas Londone.