Mikalojus Lancicijus

Mikalojus Lancicijus teologas, pamokslininkas jėzuitas, VU profesorius. Palaidotas Kaune. Jis dar gyvas buvo laikomas kone šventuoju, juo oficialiai turėjo būti paskelbtas po mirties, tačiau XVII a. viduryje prasidėjo Rusijos okupacija, rusų kareiviai jo palaikus įmetė į upę, o po karo Lancicijų visi pamiršo. Apie Mikalojų Lancicijų aprašyta dr. Liudo Jovaišo straipsnyje "Mikalojus Lancicijus: apdulkėjusio portreto istorija", kuris paskelbtas knygoje "Jėzuitai Lietuvoje" (1608-2008): gyvenimas, veikla, paveldas" (Vilnius, 2012).