Jonas Buračas

Jonas Buračas - tapytojas, akvarelistas. Gimė 1898 m. liepos 8 d. Sidarų kaime, Radviliškio rajone. 1920–1921 m. mokėsi Šiaulių mokytojų seminarijoje ir mokytojų kursuose, o 1921–1927 m. Kauno piešimo kursuose ir Kauno meno mokykloje. Drauge su broliu Baliu važinėjo po Lietuvą ir rinko tautosaką bei tautodailę, todėl meilė tautos kultūrai, istorijai ir etnografijai išliko visam gyvenimui. Dailininko kūriniuose įamžinta daugybė piliakalnių, architektūros ir gamtos paminklų, paveikslai turi ne vien meninę, bet ir istorinę, archeologinę ir etnografinę vertę.

1929–1930 m. individualiai tobulinosi Paryžiuje: muziejuose, meno galerijose, įvairiose studijose. Mirė 1977 m. sausio 15 d. Kaune. Jam imponavo impresionizmas ir puantilizmas, šių meno krypčių įtaka ryški to meto dailininko kūryboje. J. Buračo kūriniuose įamžinta daugybė piliakalnių, architektūros ir gamtos paminklų, kurie turi ne vien meninę, bet ir istorinę, archeologinę bei etnografinę vertę. Jo tapybos paveikslai ir akvarelės visada atliktos meistriškai, laikantis tapybos technologijos reikalavimų.

Šaltinis: Jonas Buračas. Reprodukcijos (įv. str. N. Tumėnienės). Vilnius, 1977; Jonas Buračas. Parodos, skirtos gimimo 80-osioms ir kūrybos 50-osioms metinėms paminėti, katalogas (įv. str. N. Tumėnienės ir A. Buračo). Vilnius, 1978; Jono Buračo tapyba / Parodos katalogas (įv. str. N. Tumėnienės, teminio katalogo įvadas E. Jovaišos). Šiauliai: Istorijos ir etnografijos muziejus „Aušra“, 1981; Jonas Buračas. XX a. lietuvių dailės istorija. 1900–1940, t. 2. Vilnius: Vaga, 1983. P. 126–128. Meno albumas „Peizažo erdvė“ (II tomas)  Sud. N. Tumėnienė.  Katalogas. Vilnius, LAWIN, 2013. P. 219.

Nėra kito tokio dailininko, kurį galėtume pavadinti Lietuvos gamtovaizdžio metraštininku. J. Buračas, kaip ir jo brolis Balys Buračas, išvaikščiojo beveik visą Lietuvą, o gausybę piliakalnių ir vietovių, kurių daugumos šiandien nebėra, įamžino aliejinės tapybos paveiksluose, akvarelėse ir piešiniuose. Jam mirus, vien tik Lietuvos muziejuose ir šeimos kolekcijoje liko 1 215 tapybos ir akvarelės darbų. J. Buračas mėgo fiksuoti tam tikras gamtos akimirkas. Jei peizažo nesuspėdavo užbaigti, atvažiuodavo kitą kartą, kai būdavo panašus oras ir, svarbiausia, apšvietimas.

Šaltinis: Meno albumas „Peizažo erdvė“ (II tomas)  Sud. N. Tumėnienė. Vilnius, LAWIN, 2013. P. 52.