Stanislovas Filibertas Fleury

Stanislovas Filibertas Fleury (1858–1915) labiau žinomas kaip fotografas. Tačiau kaip daugelis XIX a. jo kolegų Fleury gavo ir neblogus dailės pagrindus. 1873 m. dėl šeimos materialinių sunkumų jam teko mesti mokslą Vilniaus 2-ojoje berniukų gimnazijoje. Nuo 1874 m. Fleury mokėsi dailei gabius jaunuolius lavinusioje ir amatinininkus rengusioje Vilniaus piešimo mokykloje, labiau žinomoje pagal jos vadovo – rusų kilmės tapytojo Ivano Trutnevo vardą. Jaunuolio gabumus piešimui ir skulptūrai liudija faktas, kad jo darbai buvo siunčiami į Sankt Peterburgo Imperatoriškosios dailės akademijos rengiamus konkursus. 1878 m. už piešinius jis apdovanotas paskatinamuoju medaliu, o neišaiškintais metais už medžio skulptūras „Senis“ ir „Senė“ – sidabro medaliu.

Šaltinis:  Meno albumas "Ne vien grožis. Moters atvaizdas LAWIN kolekcijoje". Sud. G. Jankevičiūtė. Vilnius: LAWIN, 2012, P. 230.

Gimė 1858 m. rugpjūčio 22 d. netoli Vilniaus, mirė 1915 m. balandžio 21 d. Vilniuje. 1874–1878 m. mokėsi Vilniaus piešimo mokykloje. Kartu lankė privačias fotografijos pamokas pas Aleksandrą Štrausą. 1883 ir 1886 m. Peterburgo dailės akademijos rengtuose mokymo įstaigų piešimo ir braižybos konkursuose apdovanotas sidabro medaliais ir pagyrimo raštu. Piešė plunksnele, akvarele ir aliejumi tapė nedidelio formato realistinius Vilniaus peizažus, lyriškus gamtovaizdžius, kūrė karikatūras, dirbo kaip interjerų, mugių, šventinių renginių dekoratorius, inscenizavo gyvuosius paveikslus. 1884 m. pradėjo savarankišką veiklą fotografijos srityje, ilgainiui tapo vienu geriausių Vilniaus vaizdų fotografų ir fotopeizažo meistrų. 1899 m. Peterburgo fotografų draugijos konkurse apdovanotas už stereoskopines Vilniaus nuotraukas. Jo iniciatyva pagamintos pirmosios Vilniuje cinkografijos klišės. Iliustravo fotografijomis knygas. Buvo vienas iš Vilniaus dailės draugijos iniciatorių ir steigėjų.

Šaltinis: Académie de Vilna. VILNIAUS PIEŠIMO MOKYKLA 1866–1915. Parodos katalogas. Sud. dr. J. Širkaitė, Vilnius 2017, P. 154.