Antanas Gudaitis

Antanas Gudaitis (1904–1989) - Tapytojas, scenografas, grafikas, pedagogas. Gimė 1904 m. liepos 29 d. Šiauliuose. 1926–1929 m. studijavo tapybą Kauno meno mokykloje pas J. V ienožinskį ir Kauno universiteto H umanitariniame fakultete lietuvių ir rusų literatūrą. 1929–1933 m. mokėsi Paryžiaus valstybinėje aukštojoje dekoratyvinės ir taikomosios dailės mokykloje, privačiose Juliano, F. Colarossi, A. Lhote akademijose. Parodose dalyvavo nuo 1930 m., „Ars“ grupės (1932–1935) narys. Grįžęs į Kauną, 1933–1939 m. dėstė dailės pagrindus dekoratorių kursuose, 1938–1940 m. buvo lektorius amatų mokyklų mokytojų kursuose.

A. Gudaitis – vienas iš Lietuvos dailininkų sąjungos steigėjų (1935). 1940–1941 m. vadovavo tapybos studijai V ilniaus dailės mokykloje, 1941–1943 m. dėstė Vilniaus dailės akademijoje, dirbo Piešimo katedros vedėju. 1945–1949 m. – direktoriaus pavaduotojas mokslo ir mokymo reikalams, profesorius (1947). Vėliau, iki 1985 m., tęsė darbą akademijoje ir Lietuvos valstybiniame dailės institute. Rengė personalines parodas Lietuvoje ir svetur (Taline, M askvoje, R ygoje, Lvove), kūriniai eksponuoti grupinėse lietuvių dailės parodose daugelyje Europos šalių. A. Gudaitis – daugumos lietuvių tapytojų mokytojas, sukūręs koloristinės tapybos krypties pagrindus. Mirė 1989 m. balandžio 20 d. Vilniuje.

Šaltinis: Meno albumas „Peizažo erdvė“ (II tomas). Katalogas. Sud. N. Tumėnienė. Vilnius, LAWIN, 2013, P. 230.