Andrejus Hintzas

Andrius Juozapas Hintzas (Andreas Joseph Hintz (Hintze); Andrzej Jozef Hintz) (Min. nuo 1807 iki 1842) - tapytojas. Prūsijos pilietis, dailininko Konstantino Hintzo tėvas. Gimimo data ir vieta nežinoma. 1807-1812 studijavo VU Literatūros ir dailiųjų menų fakultete pas J. Rustemą, 1812 02 15 laikė piešimo ir tapybos egzaminą. Tais pačiais metais lankėsi Varšuvoje, 1815 gyveno ir dirbo Krokuvoje, kur surengė savo darbų parodą. Daug keliavo, lankėsi Peterburge, Maskvoje, dažnai apsistodavo Vilniuje (1820,1835-1837,1842). Pagal užsakymus kūrė portretines miniatiūras, tapė portretus akvarele. Minimas iki 1842.

Šaltinis: Lietuvos dailininkų žodynas, t. II: 1795-1918, sud. Jolanta Širkaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.