Stanislovas Jarockis

Stanislovas Jarockis (1871 - 1944) - gimė Varšuvoje. Šiame mieste baigė Piešimo klasę, vėliau studijavo Krokuvos dailės akademijoje, tobulinosi Paryžiuje, Miunchene, Romoje. Nuo 1898 m. dailininkas gyveno Vilniuje, dėstė tapybą Vilniaus piešimo mokykloje, aktyviai dalyvavo miesto kultūriniame gyvenime.

Šaltinis: Meno albumas „Peizažo erdvė“ (I tomas). Sud. N. Tumėnienė. Vilnius, LAWIN, 2010, P. 88.

Varšuvoje mokėsi privačiai pas Wojciechą Gersoną. 1891-1894 m. studijavo Krokuvos dailės akademijoje, 1894-1895 m. - Colarossi akademijoje Paryžiuje. 1895 m. persikėlė  Miuncheną, 1896 m. įstojo į Simono Hollosy mokyklą. Nuo 1897 m. beveik dvejus metus savarankiškai tobulinosi Romoje. Iš ten siuntė paveikslus "Zacheta" parodoms. 1898 m. įsikūrė Vilniuje. Nuo 1900 m. dėstė Nemokamose techinio piešimo ir braižybos klasėse. 1904 m. šią ugdymo įstaigą pertvarkius į Juozapo Montvilos piešimo klases, vadovavo prie jų veikusiems peizažo tapybos kursams. 1907 m. įsteigus Vilniaus mokslo bičiulių draugiją, tapo jos dailės rinkinių tvarkytoju. Vilniuje surengė vietinių ir Lenkijos dailininkų parodų, publlikavo straipsnių kultūros istorijos ir dailės klausimais. Aliejiniais dažais ir pastele nutapė peizažų, portretų, buitinės ir simbolinės tematikos drobių, religinių paveikslų. Dalyvavo parodose Varšuvoje, Krokuvoje, Vilniuje, Minske, Peterburge, Lvove, Zakopanėje, Romoje (1897), Maskvoje, Poznanėje, Venecijoje (1932). Tarp labiausiai dailininko vertintų kūrinių buvo ir itališkos tematikos drobės "Prie įėjimo į katakombas", "Borghese'ių soduose".

Šaltinis: „Po Italijos saule. XVIII–XX a. I pusės Lietuvos dailininkai Italijoje" Istorinė apžvalga, Katalogas, I dalis, Lietuvos dailės muziejus, Vilnius, 2019, P. 159.