Vaclovas Kosciuška

Tapytojas, grafikas, scenografas. Gimė 1911 m. sausio 21 d. Geranainių miestelyje (Lydos r., B altarusija). 1935 m. Kauno meno mokykloje baigė teatro dekoracijos specialybę. 1936–1940 m. studijavo tapybą Paryžiaus valstybinėje aukštojoje meno mokykloje (École Nationale Supérieure des Beaux-Arts). Nuo 1940 m. dalyvavo parodose. 1947–1953 m. dėstė Vilniaus dailės institute. Meistriškai tapė batalines kompozicijas, spalvingus dekoratyvius natiurmortus, poetiškus peizažus. Sukūrė teatro dekoracijų, knygų iliustracijų, plakatų, ekslibrisų, medalių, odos dirbinių. Reiškėsi bažnytinės dailės srityje, kūrė modernias nuotraukas. Tai dailininkas romantikas, Lietuvai sunkiu metu rūpinęsis jos likimu, lietuvybės išsaugojimu, ugdymu. Kūryboje aukštinama tėvynė, idealizuojama tauta. Peizažuose išreiškė Tėvynės grožį, mėgo tapyti legendinius vaizdus. Mirė 1984 m. lapkričio 11 d. Vilniuje. 2011 m. surengta personalinė paroda Lietuvos dailės muziejuje.

Šaltinis: Meno albumas „Peizažo erdvė“ (II tomas). Sud. N. Tumėnienė. Vilnius, LAWIN, 2013, P. 242.

Baigęs scenografijos studijas Kauno meno mokykloje, 1937–1940 m. studijavo tapybą Paryžiaus aukštojoje dailės mokykloje. 1947–1953 m. dėstė Vilniaus dailės institute. Dailininkas dirbo įvairų kūrybinį darbą: tapė peizažus, batalines kompozicijas, iliustravo knygas, kūrė plakatus, ekslibrisus, spektaklių scenografijas.

Šaltinis: Meno albumas „Peizažo erdvė“ (I tomas). Sud. N. Tumėnienė. Vilnius, LAWIN, 2010, P. 154.