Augustyn Kordecki

Abatas Augustynas Kordeckis buvo Jasna Goros vienuolyno (Lenkijoje) prioras. Jis buvo vienuolyno kuratorius ir provincijolas. 1655 m. per potvynį jis vadovavo vienuolyno gynybai nuo švedų kariuomenės. 

Šaltinis: Vikipedija, nuoroda internete https://en.wikipedia.org/wiki/Augustyn_Kordecki.