Chronica slavorum [...] LM-12
Chronica slavorum [...] LM-12
Chronica slavorum [...] LM-12
Chronica slavorum [...] LM-12
Chronica slavorum [...] LM-12
Chronica slavorum [...] LM-12
Chronica slavorum [...] LM-12
Chronica slavorum [...] LM-12
Chronica slavorum [...] LM-12
Chronica slavorum [...] LM-12
Chronica slavorum [...] LM-12
Chronica slavorum [...] LM-12
Chronica slavorum [...] LM-12
Chronica slavorum [...] LM-12
Chronica slavorum [...] LM-12
Chronica slavorum [...] LM-12
Chronica slavorum [...] LM-12
Chronica slavorum [...] LM-12
Chronica slavorum [...] LM-12
Chronica slavorum [...] LM-12
Chronica slavorum [...] LM-12

Chronica slavorum [...] LM-12

Autorius: Helmold Von Bosau, 1125 - 1177

Antraštė: I. Chronica slavorum, seu annales Helmoldi presbyteri Buzoviensis in agro Lubecensi: Hisque subiectum derelictorum supplementum Arnoldi abbatis Lubecensis. Quæ omnia è diligenti codicum manuscriptorum collatione fideliter restituta, & accesione locupletissima, hoc est sex librorum, adaucta sunt: Opera & studio Reineri Reineccii Steinhemii. Frankfurt, Andreas Wech[eli], 1581. Su priedu: (Reiner Reineccius , 1541 – 1595)Historia de vita imp. Caes. Henrici IIII. aug et Hiltebrandi. ponticicis rom. cognomento Gregorii VII. circa ea tempora, quibus uterque vixit, conscripta. Frankfurt, Andream Wechelum, 1581.

Įrišta su Vidukindo Korviečio (~925 - 973 m.): II. Annales Witichindi Monachi Corbeiensis, familiæ Benedictinæ: Editi de fide codicis manuscripti, & è publicato exemplari alicubi aucti. Addita est brevis appendix de familia et rebus gestis Palatinorum Saxoniæ, è Chronio Gozecensi. Item historia Henrici Leonis, ducis Saxoniæ & Bavariæ, excepta de Annalibus Helmoldi, Arnoldi, & Saxonia Krancii. Studia et opera Reineri Reineccii Steinhemii.

Antraštė lietuvių kalba: Slavų kronika arba Buzovijos presbiterio Helmoldo metraštis Liubeko lauke: prie jos pridėtas likusių įvykių papildymas Liubeko abato Arnoldo. Jie visi kruopščiu knygų rankraščių palyginimu sąžiningai atstatyti, ir gausiu priedu, tai yra, šešių knygų, yra padidinti.  Su priedu: Istorija apie gyvenimą imperatoriaus Henriko III ir Hildebrando, Romos popiežiaus, Grigaliaus VII vardu, parašyta apie tą laiką, kuriuo abu gyveno.

Įrišta su Vidukindo Korviečio (~925 - 973 m.) Analai Vidukindo, vienuolio Korviečio, benediktinų giminės: išleisti dėl rankraštinės knygos patikimumo ir vietomis padidinti iš publikuoto pavyzdžio. Yra pridėtas trumpas priedas apie šeimą ir Saksonijos valdovų vykdytus žygius, iš Gozeko kronikos. Taip pat Henriko Liūto, Saksonijos ir Bavarijos kunigaikščio, istorija, paimta iš Helmoldo, Arnoldo analų ir Krancijaus Saksonijos. Reinerio Reineciajus Steinheimo studijos ir darbai.

I. Opera & studio Reineri Reineccii Steinhemii. Frankfurt, Andreas Wech[eli], 1581; II. Studia et opera Reineri Reineccii Steinhemii. Frankfurt, And. Wecheli, 1577.

Formatas: I. Folio. (12),+ 233,+ (6) pp. Nežymios dėmės, pp. 49 - 55 vidiniame pakraštyje matoma nedidelė skylutė. Antraštinis puslapis nuplėštas, nematoma dalies duomenų apie spaustuvę. Rašalo dėmė, p. (3); dėmė pp. 63 -64, pradžioje viršutinėje paraštėje matomas nedidelis drėgmės ruoželis. 

Priedas: (Reineccius, Reiner). Folio. 55, + (1) p. Paskutiniame puslapyje leidėjo žyma. Keletas dėmių. Vidiniame pakraštyje skylė, pp. 49–55.

II. Folio. (8),+ 71,+ (1) pp. Nedidelė kiaurai pereinanti skylutė nuo nusidėvėjimo. Paskutiniame puslapyje  leidėjo žyma. Užrašai antraštiniame puslapyje.

Įrišimas: to laikotarpio įrišimas grynu velenu, nugarėlėje rašalu užrašytas pavadinimas, raudonais krašteliais, senojo savininko parašas pirmame antraštiniame puslapyje, datuojamas 1624 m., iš Eriksbergo bibliotekos su jos ekslibrisu. 


Dvi kronikos, redaguotos Reinerio Reinecciuso iš Šteinheimo. Helmoldo von Bosauso slavų kronika pateikiama antrajame leidime; pirmajame pateikiamas Arnoldo von Lübecko tęsinys. 

Antrasis veikalas – Vidukindo Korviečio (~925-973 m.) parašyta Saksonijos kronika „Res gestae Saxonicae“ nuo seniausiųjų laikų iki 997 m.

Veikalas dviem skiltimis, išleistas Reinerio Reinecciuso iš Šteinheimo. Helmoldo von Bosauso slavų kronika pateikiama antrajame leidime; pirmajame pateikiamas Arnoldo von Lübecko tęsinys. Pirmasis leidimas pasirodė 1566 m. Naujas svarbus leidimas, publikuotas Henrio Bangertuso, pasirodė 1659 m. Taip pat perspausdintas svarbiojoje 1706 m. Erpoldo Lindenbrogo kronikoje „Scriptores rerum germanicarum“, kurioje aprašoma misionierių veikla slavų tautose baltų žemėse. Helmoldo von Bosauso kronikoje aprašomi įvykiai iki 1170 m., o Arnoldas von Lübeckas ją tęsia iki 1209 m. Čia išleista kartu su Reinerio Reinecciuso aprašyta Henrio IV ojo ir popiežiaus Grigaliaus VII ojo istorija (Kanosa). Dėl šio priedo veikalas įtrauktas į draudžiamų leisti knygų sąrašą Index Librorum prohibitorum, kuriame išliko iki 1948 m. Helmoldas von Bosausas (~11081177 m.) gimė Holšteine ir tapo aktyviu misionieriumi. Arnoldas von Lübeckas (~1150 - 1212 m.) buvo Liubeko Šv. Jono Benediktinų vienuolyno kunigas. Reineris Reinecciusas iš Šteinheimo (1541 - 1595 m.) buvo vokiečių istorikas, nuo 1578 m. tapo istorijos profesoriumi Frankfurto prie Oderio universitete. Šis antrasis veikalas  - Saksonijos istorija („Res gestae Saxonicae“) nuo seniausiųjų laikų iki 997 m., parašyta Saksonijos istoriko ir rašytojo Vidukindo Korviečio (~925 -973 m.). 

Šaltinis: VD16 1791 nurodyta tvarka. 3696 Adams H190 respectively. W214. Brunet III, 91. Graesse III, 237th Cf. Warm Holtz 1640th.


Helmoldo Bosaviečio Slavų kroniką iki 1209 m. pratęsė Liubeko benediktinų vienuolyno abatas Arnoldas (Arnold von Lübeck, 1150– ~1212). 1581 m. trečiąjį leidimą parengė vokiečių istorikas Reineris Reineccius (1541–1595). Kaip priedas išspausdintas ir jo veikalas Istorija apie imperatoriaus Henriko IV ir Hildebrando, Romos popiežiaus Grigaliaus VII, gyvenimą (Historia de vita imp. caes. Henrici IIII Aug. et Hiltebrandi, Pontificis Rom. cognomento Gregorij VII). Knyga įrišta su benediktinų vienuolio Vidukindo Korviečio (~925–973) Saksonijos istorija Benediktinų vienuolio Vidukindo Korviečio analai (Annales Witichindi, Monachi Corbeiensis, familiae Benedictinae..., Francofurti ad Moenum, 1577).

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 381.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 380-381.