Pii. Pont. Max. Asiae Europae que elegantissima descriptio [...] LM-37
Pii. Pont. Max. Asiae Europae que elegantissima descriptio [...] LM-37
Pii. Pont. Max. Asiae Europae que elegantissima descriptio [...] LM-37
Pii. Pont. Max. Asiae Europae que elegantissima descriptio [...] LM-37
Pii. Pont. Max. Asiae Europae que elegantissima descriptio [...] LM-37
Pii. Pont. Max. Asiae Europae que elegantissima descriptio [...] LM-37
Pii. Pont. Max. Asiae Europae que elegantissima descriptio [...] LM-37
Pii. Pont. Max. Asiae Europae que elegantissima descriptio [...] LM-37
Pii. Pont. Max. Asiae Europae que elegantissima descriptio [...] LM-37

Pii. Pont. Max. Asiae Europae que elegantissima descriptio [...] LM-37

Autorius: Glareanus Henricus, 1488 - 1563

Antraštė: Pii. Pont. Max. Asiae Europae que elegantissima descriptio, mira festiuitate tum veteru, tum recentium res memoratu dignas complectens, maxime quae sub Frederico III. Apud Europeos Christiani cum Turcis, Prutnis, Soldano, & caeteris hostibus fidei, tum etia inter sese vario bellorum euentu commiserunt.

Antraštė lietuvių kalba: Dailiausias Popiežiaus Pijaus II Azijos ir Europos aprašymas, su nepaprastu padailinimu apimantis tai senųjų, tai naujųjų [laikų] įvykius, vertus paminėjimo, o labiausiai tuos, kurie įvyko valdant Frydrichui III. Pas europiečius krikščionys su turkais, prūsais, sultonu ir kitais tikėjimo priešais, dar ir tarpusavy dėl įvairios karų baigties susipriešino.

Publikuota: Parifijs apud Claudium Cheuallonium fub Sole aureo in via Iacobeae, 1534.

Įrišimas: to meto įrišimas, veleno viršelis.

Formatas: 8ff, 522 pp.

Enėjas Silvijus Piccolominis, popiežius Pijus II , parengė geografinį-istorinį veikalą Dailiausias Azijos ir Europos aprašymas. Knyga pirmą kartą išleista 1477 m. Venecijoje pavadinimu Įvairių istorinių įvykių ir vietų aprašymas (Historiarum ubique gestarum locorumque descriptio). Veikalas vėliau skirtingais pavadinimais (Cosmographia; Opera; Asiae Europaeque elegantissima descriptio) leistas Paryžiuje (1509, 1534), Kelne (1531), Bazelyje (1551, 1571). Knygoje pateikta žinių ir apie Lietuvos didįjį kunigaikštį Vytautą, gyventojų išpažįstamą religiją, papročius. 1534 m. Paryžiuje išėjusiame leidime kaip priedas išspausdintas šveicarų istoriko Heinricho Glareano (1488–1563) Azijos, Afrikos ir Europos aprašymas (Asiae, Africae, Europaeque descriptio).

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 46.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 46-49.