De Russorum Moscovitarum et Tartarorum religione [...] LM-39
De Russorum Moscovitarum et Tartarorum religione [...] LM-39
De Russorum Moscovitarum et Tartarorum religione [...] LM-39
De Russorum Moscovitarum et Tartarorum religione [...] LM-39
De Russorum Moscovitarum et Tartarorum religione [...] LM-39
De Russorum Moscovitarum et Tartarorum religione [...] LM-39
De Russorum Moscovitarum et Tartarorum religione [...] LM-39
De Russorum Moscovitarum et Tartarorum religione [...] LM-39

De Russorum Moscovitarum et Tartarorum religione [...] LM-39

Autorius: Lasitzki Johannes, 1534 - 1599

Antraštė:  I. De Russorum Moscovitarum et Tartarorum religione, sacrificiis, nuptiarum, funerum, ritu. E diversis scriptoribus, quorum nomina versa pagina indicat. His in fine quaedam sunt adiecta, de Liuonia pacifque conditionibus, & pace confecta hoc anno, inter serenissimum regem Poloniae & magnum ducem Moscouiae. Nunc primum in lucem edita, cum indice copiosissimo.

Įrišta su: II. Convessio ecclesiarum Saxonicarum in Transylvania, de coenadomini: anno 1561, missa allata, et exhibita academiis, Lipsensi, Witenbergensi, et Rostochianae, et harum de illa confesssione censura ... Cum brevi praefatione Nicolai Selnecceri.

Įrišta su: III.  Schesaeus, Christian. Imago boni pastoris, ad christum mundisalvatorem accommodata: Iohan 10. Carmine descripta.

Antraštė lietuvių kalba: Apie rusų, maskvėnų ir totorių tikėjimą, aukojimus, vedybas, laidotuves, papročius. Iš skirtingų rašytojų, kurių vardus kitame puslapyje nurodo. Prie jų pabaigoje yra pridėta apie Livoniją ir taikos sąlygas, ir tais metais sudarytą taiką, tarp šviesiausiojo Lenkijos karaliaus ir didžiojo Maskvos kunigaikščio. Dabar pirmą kartą išleista, su itin turtinga rodykle.

Įrišta su: Saksų bažnyčių išpažinimas Transilvanijoje, apie paskutinę vakarienę: 1561 m., mišios suteiktos ir pristatytos Leipcigo, Vitenbergo ir Rostoko universitetuose, ir jų dėl šio [tikėjimo] išpažinimo sukritikuotos. Su trumpa Nikolajaus Selnecerio įžanga.

Įrišta su: Schesėjus, Christianas. Gero ganytojo paveisklas, pritaikytas prie pasaulio gelbėtojo Kristaus: Jn 10. Giesme aprašyta.

Publikuota: I. Speyer, Bernhard Albin 1582; II. Leipzig, Georg Deiner 1584; III. Leipzig, 1584.

Formatas: I. Mit 3 Holzschn.-Druckermarken. 4 nn. Bll., 295 S., 14 nn. Bll; II. 4 nn. Bll., 57; III. 6nn. Bll., blindgepr. Schweinslederband der Zeit (dat.: 1584) über Holzdeckeln u. 1 (v.2) Schließen.

Įrišimas: to meto įrišimas, Leipzig viršelis.

Šaltinis: Jonas Lasickis. Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus. – Vilnius: Vaga, 1969; VD 16, L 553 – Adams L 243 – Graesse IV, 114 – Rosenthal, Bibl. Slavica 1996: „Ouvrage excessivement rare et important“.

Įvairių autorių tekstų rinkinį Apie rusėnų, maskvėnų ir totorių tikėjimą, aukojimus, vedybų, laidotuvių papročius parengė lenkų Reformacijos veikėjas, poleminių, istoriografinių veikalų autorius Jonas Lasickis (1534–1602). Knygoje, be kita ko, įdėtas 1582 m. Zapolskij Jame Lenkijos ir Lietuvos valdovo Stepono Batoro ir Rusijos caro Ivano IV Rūsčiojo pasirašytos paliaubų sutarties tekstas. J. Lasickis rinkinį dedikavo Minsko kaštelionui, LDK didžiajam iždininkui Jonui Hlebavičiui (1544–1590). Knyga įrišta kartu su kitais dviem 1584 m. Leipcige išleistais veikalais: vokiečių liuteronų teologo Nikolauso Selneckerio (1530–1592) Saksų bažnyčių Transilvanijoje tikėjimo išpažinimu (Confessio ecclesiarum Saxonicarum in Transylvania) ir Transilvanijos liuteronų teologo Christiano Schesaeuso (1536–1585) Gerojo ganytojo paveikslu (Imago boni pastoris).

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 237.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 236-237.