Mandata Serenissimi Potentissimiqve Principis [...] LM-42
Mandata Serenissimi Potentissimiqve Principis [...] LM-42
Mandata Serenissimi Potentissimiqve Principis [...] LM-42
Mandata Serenissimi Potentissimiqve Principis [...] LM-42
Mandata Serenissimi Potentissimiqve Principis [...] LM-42
Mandata Serenissimi Potentissimiqve Principis [...] LM-42
Mandata Serenissimi Potentissimiqve Principis [...] LM-42
Mandata Serenissimi Potentissimiqve Principis [...] LM-42

Mandata Serenissimi Potentissimiqve Principis [...] LM-42

Autorius: N / A

Antraštė: Mandata Serenissimi Potentissimiqve Principis, Domini Sigismvndi, Sveciae Et Poloniae etc. Regis. Nec Non Dominorvm Senatorvm, Procervm Et Ordinum inclyti Regni Poloniae, Magniq[ue] Ducatus Lithuaniae etc. Ad Illvstrissimvm Principem, Dominum Carolvm, Regni Sveciae etc. Haereditarivm Principem et Gvbernatorem, Sudermanlandiae etc. Dvcem, eiusdemq[ue] Regni Dominos Consiliarios et Status. Exposita Per Illvstres Magnificos Et Generosos Dominos, Ericvm Brahe, Comitem in VVisingsburg, et Arvidvm Gvstavi in Buchzholm, Legatos Suecos: Nec non Stanislavm Dzialinsky, Castellanum Elbingensem, Stanislavm Czykovvsky, terrae Cracouiensis Succammerarium. et Nicolavm Sapieha, Secretarium Regium, Oratores Polonos. Et Responsvm Ab ante nominato Principe Carolo, Regniq[ue] Sueciae Senatoribus & Ordinibus, ijsdem Oratoribus Polonis datum, cui accessit Apologia Decreti Svdercopensis. etc.

Antraštė lietuvių kalba: Šviesiausiojo ir galingiausiojo kunigaikščio, valdovo Žygimanto, Švedijos ir Lenkijos ir t. t. karaliaus potvarkiai. Taip pat valdovų senatorių, didikų ir ordinatų garsiosios Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir t. t. Šlovingiausiajam valdovui, Švedijos karalystės karaliui Karoliui ir t. t. Pirmajam iš įpėdinių ir vadovui, Sudermanlandijos ir t. t. valdovui ir jo karalystės ponams patarėjams ir santvarkai. Išdėstyti [potvarkiai] per švedų pasiuntinius, žymius, didžius ir kilnius ponus – Eriką Brahe, palydovą Visingsburge, ir Arvidą Gustavą Buchzholme: taip pat per lenkų tarpininkus Stanislavą Dzialinskį, Elbingo kaštelioną, Stanislavą Čykovskį, Krokuvos žemės pakamarį, ir Nikolajų Sapiegą, karališkąjį sekretorių. Ir atsakymas, duotas anksčiau minėto Karaliaus Karolio, Švedijos karalystės senatoriams bei ordinatams, tiems patiems lenkų tarpininkams, prie kurio pridėta Suderkopo dekreto apologija ir t. t.

Publikuota: Anno M. D. XCVI. (1596).

Įrišimas: to meto įrišimas.

Šaltinis: Collijn I., Sveriges bibliografi intill ar 1600, t. III, s. 226-228. – Trypućko, Polonica, poz. 1644. – Warmholtz, Bibliotheca Historica Sveo-Gothica, poz. 3262.Jagiell. – Ros. Bibl. Nar. (Petersb. Publ.).

Šviesiausiojo ir galingiausiojo valdovo Zigmanto, Švedijos ir Lenkijos ir t. t. karaliaus, potvarkiai... – Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio, Švedijos karaliaus Zigmanto Vazos potvarkiai Švedijos regentui (nuo 1594 m.), būsimam Švedijos valdovui Karoliui IX ir jo patarėjams.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 248.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 248-249.