Historia de Gentibus septentrionalibus [...] LM-44
Historia de Gentibus septentrionalibus [...] LM-44
Historia de Gentibus septentrionalibus [...] LM-44
Historia de Gentibus septentrionalibus [...] LM-44
Historia de Gentibus septentrionalibus [...] LM-44
Historia de Gentibus septentrionalibus [...] LM-44
Historia de Gentibus septentrionalibus [...] LM-44
Historia de Gentibus septentrionalibus [...] LM-44
Historia de Gentibus septentrionalibus [...] LM-44

Historia de Gentibus septentrionalibus [...] LM-44

Autorius: Magnus Olaus, 1490 - 1558

Antraštė: Historia de Gentibus septentrionalibus, earumqve diversis statibus, conditionibus, moribus, ritibus, superstitionibus, disciplinis, excercitiis, regimine, victu, belleis, structuris, instrumentis, ac mineris metallicis, & rebus mirabilibus, necnon uniuersis pene animalibus in Septentrione degentibus, eorum cum natura. Cum Indice locupletissimo.

Antraštė lietuvių kalba: Istorija apie šiaurės gentis ir jų skirtingą padėtį, sąlygas, papročius, apeigas, prietarus, mokymą, lavinimą, valdymą, maistą, karus, statybas, įrankius ir metalinius mineralus, bei neįprastus dalykus, o taip pat apie visus gyvūnus pene, gyvenančius šiaurėje ir apie jų prigimtį. Su itin gausia rodykle.

Romae, (Kolofonas: Apud Ioannem Mariam de Viottis Parmensem, in aedibus Birgitttae), 1555 m. 

Formatas: 815 puslapių.

Įrišimas: 1 pilnas tomas, įrištas avies oda (ankstyvasis XIX a.), lygi nugarėlė, paauksuota antraštė [1].

Pirmas Magnus didžiojo veikalo „Historia de gentibus septentrionalibus“ leidimas, kuris yra pirmasis išsamesnis geografinis ir etnografinis Skandinavijos aprašymas, laikomas vienu svarbiausių šaltinių, kuriame aprašyti XVI a. šiaurėje gyvenančių žmonių papročiai ir kasdieninis gyvenimas.

Iš tiesų, šis žymus veikalas yra didelės apimties komentarų ir užrašų rinkinys, pridėtas prie Olaus Magnus nubraižyto žemėlapio, žymiojo „Carta Marina“, išleisto 1539 m. Venecijoje. Žinoma tik apie dvi žemėlapio kopijas. „Carta Marina“ („Jūros žemėlapis“) yra ankstyviausias šiaurinių šalių žemėlapis, kuriame nurodytos detalės ir vietovardžiai. Žinomi tik du ankstesni Skandinavijos žemėlapiai, kuriuos nubraižė Jacob Ziegler ir Claudius Clavus. Čia pateikiama mažesnio formato „Carta Marina“ kopija.

Išraižytos iliustracijos ir vaizdai yra labai svarbūs šiaurės šalių kultūros istorijai, nes jie iliustruoja Skandinavijos žmonių religijas, folklorą, veiklas bei geografiją, fauną ir t.t. Nuo to laiko jos buvo daug kartų reprodukuotos. Menininkas nežinomas, bet tikėtina, kad jos buvo išraižytos pagal paties Olaus Magnus  eskizus.

Šaltinis: „Swedish Books 1280–1967“, Nr. 18. - Collijn „Sveriges Bibliografi intill Ar 1600“, II: 221 psl.; „Carta Marina“ ieškoti Ginsberg „The History of the Nordic Map“: 33.

Istoriko, kartografo, diplomato, Upsalos arkivyskupo Olauso Magnuso (1490– ~1558) veikale apie skandinavų ir kitų Šiaurės Europos tautų buitį, kultūrą, ūkį, papročius Šiaurės tautų istorija pateikiama žinių ir apie Lietuvą. Knyga puošta raižiniais, iliustruojančiais įvairių kraštų gyventojų buitį, darbus ir amatus. Šiaurės tautų istorija išleista kaip priedas prie O. Magnuso sudaryto, 1539 m. Venecijoje išspausdinto vieno seniausių ir patikimiausių to meto Šiaurės Europos žemėlapių – Carta marina et descriptio septemtrionalium terrarum... (Jūrų ir šiaurės kraštų žemėlapis...).  Knygoje publikuojamas supaprastintas, apimantis mažesnę teritoriją žemėlapis.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 373.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 372-377.

Nuotraukos:

2-oji: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės papročių aprašymas.

3-ioji: Jūrų ir šiaurės kraštų žemėlapis.