Chronica slavorum [...] LM-47
Chronica slavorum [...] LM-47
Chronica slavorum [...] LM-47
Chronica slavorum [...] LM-47
Chronica slavorum [...] LM-47
Chronica slavorum [...] LM-47
Chronica slavorum [...] LM-47
Chronica slavorum [...] LM-47
Chronica slavorum [...] LM-47
Chronica slavorum [...] LM-47

Chronica slavorum [...] LM-47

Autorius: Helmold Von Bosau, 1125 - 1177

Antraštė: Chronica Slavorum. In quibus Res Slavicae & Saxonicae fere a tempore Caroli Magni usque ad Ottonem IV. seu, ad ann. Ch. MCCIX. exponuntur, Henricus Bangertus e Mss. Codicibus recensuit, et Notis illustravit.

Antraštė lietuvių kalba: Slavų kronika. Kurioje išdėstyti slavų ir saksų įvykiai beveik nuo Karolio Didžiojo iki pat Otono IV laikų, arba iki 1209 Kristaus metų, Henrikas Bangertas iš knygų peržiūrėjo ir pastabomis iliustravo.

Lubecae [Liubekas]: sumptibus Statii Wesselii, literis Jacobi Hinderlingii, 1659.

Įrišimas: to meto įrišimas.

Helmoldo Bosaviečio Slavų kronikos leidimas su Liubeko benediktinų vienuolyno abato Arnoldo tęsiniu iki 1209 metų.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 383.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 382-383.