Chronica Sive Historiae Polonicae Compendiosa [...]  LM-45
Chronica Sive Historiae Polonicae Compendiosa [...]  LM-45
Chronica Sive Historiae Polonicae Compendiosa [...]  LM-45
Chronica Sive Historiae Polonicae Compendiosa [...]  LM-45
Chronica Sive Historiae Polonicae Compendiosa [...]  LM-45
Chronica Sive Historiae Polonicae Compendiosa [...]  LM-45
Chronica Sive Historiae Polonicae Compendiosa [...]  LM-45
Chronica Sive Historiae Polonicae Compendiosa [...]  LM-45
Chronica Sive Historiae Polonicae Compendiosa [...]  LM-45

Chronica Sive Historiae Polonicae Compendiosa [...] LM-45

Autorius: Herburt Jan, 1524 - 1577

Antraštė: Chronica Sive Historiae Polonicae Compendiosa, Ac Per Certa Librorum Capita ad facilem memoriam recens facta descriptio.

Antraštė lietuvių kalba: Kronika arba Lenkijos istorijos santrauka, ir per tam tikrus knygų skyrius lengvam prisiminimui padarytas nesenas aprašymas.

Basileae [Bazelis]: ex officina Oporiniana, 1571; 4°.

Formatas: Pirmasis leidimas. 4to, pp. [12], 368, [24].

Įrišimas: to laikotarpio įrišimas.

Romėnų kapitalinis šriftas; keletas iliustracijomis arba gėlių motyvais puoštų pirmųjų raidžių, didelis Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto, kuriam dedikuotas leidimas, portretas kitoje antraštinio puslapio pusėje; nedidelės kirmgraužos pirmo ir paskutinio knygos lanko kraštuose, taisymai paskutinių trijų lapų išoriniuose viršutiniuose kampuose, nedidelė dėmė nuo drėgmės, vietomis parudavę pakraščiai. Labai geras, plačiomis paraštėmis egzempliorius, viršeliai aplenkti to meto vokiška druska apdirbta kiaulės oda,  priekinis viršelis papuoštas data (1572 m.) ir įmantriais Biblinius veikėjus (Šv. Paulių, Joną Krikštytoją, Jėzų Kristų, Šv. Petrą) bei augalijos apsuptus Romos imperatorius medalionuose vaizduojančiais nedažytais įspaudais; dideli atskiri iliustracijų lapai, centre vaizduojantys nukryžiavimą, priekyje – Izaoko auką ir bronzinę gyvatę, o gale – prisikėlimą; ant nugarėlės  to laikotarpio vietą lentynoje nurodanti žyma ir šiek tiek vėlesnio laikotarpio popierinė kortelė; šiek tiek suteptas nuo dulkių, taisymai viršelių išoriniuose viršutiniuose kampuose.

Dailiai įrištas įtakingo veikalo apie Lenkijos istoriją ir tapatybę pirmojo leidimo egzempliorius. Janas Herburtas iš Felšitno (1524-1578 m.) - garsus humanistas, teisininkas ir diplomatas bei Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto patarėjas. Visuose jo literatūriniuose darbuose kalbama apie Lenkijos kraštą ir žmones. 1563 m. jis parengė pirmąjį karalystės statuto variantą lotynų kalba, o jo „Kronikose“ aprašomi svarbiausi tautos įvykiai nuo VI a., kai neva gyvenęs legendinis Lenkijos įkūrėjas didvyris Lechas, iki Žygimantojo Senojo mirties 1548 m. Šis mokslo darbas dedikuotas Žygimantui Augustui, kuris kitoje antraštinio puslapio pusėje esančioje ksilografijoje vaizduojamas kaip šviesus 35 erių metų valdovas. Žygimantas Augustas buvo paskutinis Jogailaičių giminės atstovas, o jo valdymo metai laikomi Lenkijos renesanso aukso amžiumi. Raginamas motinos, karalienės Bonos Sforcos, Žygimatas Augustas plėtė tėvo pradėtą kultūros rėmimo politiką ir surinko puikią biblioteką sau ir žymiajam Krokuvos universitetui. Heableris (I, 37, IV and VI) šio puikaus vokiškojo įrišimo viršelių kūrėju laiko žymų dailininką Gregorą Bernutzą. Nepaisant tradicinės biblinės ir „all‘antica“ ikonografijos, tikslaus įmantrių viršelio ornamentų atitikmens nerandama nei Vokietijos knygų įrišimų duomenų bazėje (Einbanddatenbank), nei kitur. 

Šaltinis: BM STC Ger., 397; Adams, H 309; Brunet, III, 111; Graesse, III, 247; Estreicher XVIII, 129.

Teisininko ir istoriko, Lenkijos ir Lietuvos valdovo Žygimanto Augusto sekretoriaus Jano Herburto (1524–1577) Kronikoje pateikiama Lenkijos istorija pagal karalių valdymo metus – nuo VI amžiaus iki XVI a. antros pusės. Čia aprašomi ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Jogailos (1377–1381 ir 1382–1392), Kazimiero (1440–1492), Aleksandro (1492–1506), Žygimanto Senojo (1506–1544) valdymo laikotarpiai. Knyga dedikuota Žygimantui Augustui, ją puošia valdovo portretas.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 403.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 402-403.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.