Rerum Germanicarum historici clariss. Saxonia [...] LM-51
Rerum Germanicarum historici clariss. Saxonia [...] LM-51
Rerum Germanicarum historici clariss. Saxonia [...] LM-51
Rerum Germanicarum historici clariss. Saxonia [...] LM-51
Rerum Germanicarum historici clariss. Saxonia [...] LM-51
Rerum Germanicarum historici clariss. Saxonia [...] LM-51
Rerum Germanicarum historici clariss. Saxonia [...] LM-51
Rerum Germanicarum historici clariss. Saxonia [...] LM-51
Rerum Germanicarum historici clariss. Saxonia [...] LM-51

Rerum Germanicarum historici clariss. Saxonia [...] LM-51

Autorius: Krantz Albert, 1450 - 1517

Antraštė: Rerum Germanicarum historici clariss. Saxonia. De Saxonicae gentis vetusta origine, longinquis expeditionibus susceptis, [et] bellis domi pro libertate diu fortiter[que] gestis, denuo & quidem accuratius emendatiusque quam ante edita.

Įrišta su: Krantz, Albert. Viri in Theologia et Ivre Pontificio Celeberrimi, Historicique clarissimi, Wandalia. De wandalorum vera origine, variis gentibus, crebris è patria migrationibus, regnis item, quorum vel autores vel euerfores fuerunt. Cum indice locupletiss. Adiecta est appendicis instar, Polonici regni, & Prussiæ, tum regiæ tum ducalis descriptio, nunquam antehac visa.

Įrišta su: Krantz, Albert. Poloniae gentisque et reipublicae Polonicae descriptionis libri duo: Quorum prior Poloniae & vicinarum regionum descriptionem, hominum mores, victum & ingenium: alter reipublicae administrandae formam complectitur.

Antraštė lietuvių kalba: Garsiojo germanų žygių istoriko. Saksonija. Apie seną Saksonijos genties kilmę, pradėtus tolimus žygius, [ir] karus namuose dėl laisvės ilgai ir narsiai kariautus, iš naujo ir tikrai kruopščiau ir taisyklingiau nei anksčiau išleista.

Įrišta su: Krantz, Albert. Viri in Theol Vyro, garsiausio teologijoje ir pontifikų teisėje, ir žinomiausio istoriko, Vandalija. Apie tikrąją vandalų kilmę, įvairias gentis, dažnus kraustymusis iš tėvynės, taip pat valdžias, kurių arba kūrėjai, arba […] buvo. Su gausia rodykle. Yra pridėtas priedo vertės lenkų karalystės ir Prūsijos, tiek karalystės, tiek kunigaikščio, aprašymas, iki šiol niekada nematytas.

Įrišta su: Krantz, Albert.Lenkijos žmonių ir Lenkijos respublikos aprašymo dvi knygos: iš kurių pirmoji apima Lenkijos ir kaimyninių sričių aprašymą, žmonių papročius, maistą ir būdą: antroji  – respublikos tvarkymo formą.

Francofurti: ex officina typographica Andreae Wecheli, 1575; 2°.

Įrišimas: to meto įrišimas.

Trijų 1575 m. Frankfurte išleistų knygų konvoliutas. Kartu su Lenkijos ir Lietuvos valdovo Žygimanto Augusto sekretoriaus Marcino Kromerio veikalu apie Abiejų Tautų Respublikos valstybinę ir visuomeninę santvarką Dvi lenkų tautos ir Lenkijos Respublikos aprašymo knygos įrišti vokiečių istoriko Alberto Krantzo istoriografiniai veikalai Saksonija (Alberti Krantzii, rerum Germanicarum historici clariss. Saxonia) ir Vandalija (A. Krantzii, viri in theologia et iure pontificio celeberrimi, historicique clarissimi, Wandalia).

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 400.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 400-401.