Commentarii integri in Acta apostolorum.  [...] LM-67
Commentarii integri in Acta apostolorum.  [...] LM-67
Commentarii integri in Acta apostolorum.  [...] LM-67
Commentarii integri in Acta apostolorum.  [...] LM-67
Commentarii integri in Acta apostolorum.  [...] LM-67
Commentarii integri in Acta apostolorum.  [...] LM-67
Commentarii integri in Acta apostolorum.  [...] LM-67
Commentarii integri in Acta apostolorum.  [...] LM-67

Commentarii integri in Acta apostolorum. [...] LM-67

Autorius: Calvin Jean, 1509 - 1564

Antraštė: Commentarii integri in Acta apostolorum. Horum commentatorium utilitatem commonstrabunt duo indices ad calcem operis adiecti: prior rerum & verborum: posterior locorum utriusque testamenti, quos author appositè ad sensum suae interpretationis accomodauit.

Antraštė lietuvių kalba: Vientisi Apaštalų darbų komentarai. Šių komentarų naudingumą parodys dvi rodyklės, pridėtos kūrinio pabaigoje: pirmoji – daiktų ir žodžių, antroji –  abiejų testamentų vietų, kurias autorius tinkamai pritaikė savo aiškinimo supratimui.

[Ženeva]: excudebant Nicolaus Barbirius & Thomas Courteau, 1564.

Formatas: 8vo, [8], 425, [44] pp., 1 tuščias lapas. Ksilografija leidėjo ženklas antraštiniame puslapyje. Kelios nedidelės drėgmės dėmės paraštėse, nežymus parudavimas. Paskutiniame tuščiame lape matomas ankstyvą priklausymą anglų savininkui liudijantis Lorenso iš Ročesterio pirkimo įrašas. (Lawrentius ... Rocestriae, 1577).

Įrišimas: šiuolaikinis veršiuko odos įrišimas antikiniu stiliumi. 

Su dedikaciniu laišku Lietuvos kunigaikščiui Mikalojui Radvilaičiui.

Antrasis Jono Kalvino „Apaštalų darbų“ aiškinimo, kurį pirmą kartą 1560 m. in folio išleido Jeanas Crespinas, leidimas  (pirmasis „octavo“ formatu). Lotyniškas „Apaštalų darbų“ tekstas pateikiamas pasviruoju šriftu, suskirstytas į numeruotas eilutes. Išsamus aiškinimas pateikiamas romėnų kapitaliniu šriftu. Šis leidimas – paskutinis, išleistas J. Kalvinui (15091564 m.) dar esant gyvam. Dedikacija skirta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikščiui Mikalojui Radvilaičiui. 

Šaltinis: § Adams C-315; Erickson, Calvin, p. 29; Chaix-Dufour-Moeckli, Geneva, p. 58.


Vieno žymiausių Reformacijos veikėjų, kalvinizmo pradininko, prancūzų teologo Jono Kalvino (1509–1564) teologinis veikalas Apaštalų darbų komentarai dedikuotas Olykos kunigaikščiui, Vilniaus vaivadai, LDK krašto maršalkai ir kancleriui Mikalojui Radvilai Juodajam (1515–1565). Kunigaikštis M. Radvila Juodasis daug prisidėjo prie Reformacijos idėjų sklaidos Lietuvoje: 1557 m. Vilniuje sukvietė pirmąjį evangelikų sinodą, padėjusį pagrindus Lietuvos evangelikų reformatų bendruomenei, skyrė lėšų evangelikų reformatų bažnyčioms statyti, susirašinėjo su J. Kalvinu.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 397.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 396-397.