Liefländische historia [...] LM-69
Liefländische historia [...] LM-69
Liefländische historia [...] LM-69
Liefländische historia [...] LM-69
Liefländische historia [...] LM-69

Liefländische historia [...] LM-69

Autorius: Kelch Kristian, 1657 - 1710

Antraštė: Liefländische historia, oder kurtze Beschreibung der denckwürdigsten Kriegs- und Friedensgeschichte Esth- Lief- und Lettlandes; vornehmlich in sich begreiffend einem kurtzen Bericht von den Nahmen, Eintheilung, und Beschaffenheit der Provintz Liefland, von deroselben ältesten Einwohnern, der Ehsten und Letten Ursprung, Heydenthum und erster Bezwingung: Von des Schwerd-Brüder und Marianischen Teutschen Ritterordens Anfang, Regierung und Untergang: Von denen zwischen Schweden, Dennemarck, Polen und Moscau etc. des Landes wegen, geführten langwierigen Kriegen, und viel andern biss auffs 1690 Jahr, vorgelauffenen denckwürdigen Dingen mehr; Theils aus Ein-und Ausländischen Geschicht-schreibern, theil aus glaubwürdigen, noch ungedruckten Urkunden, und selbst-eigener Erfahrung zusammen getragen, und in fünff Büchern abgefasset, von Christiano Kelchen, Pastore zu St. Johannis in Jerwen, im Hertzogthum Esthland.

Antraštė lietuvių kalba: Livonijos istorija arba trumpas įsimintiniausių Livonijos, Estijos ir Latvijos karo ir taikos istorijų aprašymas; su trumpu Livonijos provincijos pavadinimų, dalių ir ypatybių aprašymu, apie jos seniausius gyventojus, estų ir latvių kilmę, pagonybę ir pirmąjį užkariavimą: apie Kalavijuočių ir šventosios Marijos brolių ordino pradžią, valdymą ir pabaigą: apie sunkius karus dėl šio krašto tarp Švedijos, Danijos, Lenkijos ir Maskvos etc. ir daugelį kitų įsimintinų įvykių, vykusių iki 1690 metų; dalis istorijų iš vietos ir užsienio istorikų raštų, dalis – iš vertų pasitikėjimo rankraščių ir iš savo patirties, sudarė ir penkiose knygose surašė Christian Kelch – Estijos hercogystės  St. Johann in Jerwen pastorius.

Revall [Talinas]: verlegts Johann Mehner; Rudolphstadt: druckts Heinrich Urban, 1695.

Formatas: 4:0. Grav. extra titel,+ (13),+ (blank),+ 639 s.

Livonijos istorija arba trumpas įsimintiniausių Livonijos, Estijos ir Latvijos karo ir taikos istorijų aprašymas; su trumpu Livonijos provincijos pavadinimų, dalių ir ypatybių aprašymu, apie jos seniausius gyventojus, estų ir latvių kilmę, pagonybę ir pirmąjį užkariavimą: apie Kalavijuočių ir šventosios Marijos brolių ordino pradžią, valdymą ir pabaigą: apie sunkius karus dėl šio krašto tarp Švedijos, Danijos, Lenkijos ir Maskvos etc. ir daugelį kitų įsimintinų įvykių, vykusių iki 1690 metų; dalis istorijų iš vietos ir užsienio istorikų raštų, dalis – iš vertų pasitikėjimo rankraščių ir iš savo patirties, sudarė ir penkiose knygose surašė Christian Kelch – Estijos hercogystės St. Johann in Jerwen pastorius. Revelis [=Talinas], Heinrich Urban / sudarė Johann Messner, 1695 m. 4:o. Graviūra, papildomas antrašt. lapas,+ (13),+ (šviesus),+ 639 psl. Pavadinimas atspausdintas raudona ir juoda spalva. Papildomas antraštinis lapas išpjautas pagal išorinį kraštą, antraštinis lapas nešvarus, su nedideliu įplyšimu viršutiniame kampe, iš dalies prarastos kai kurios raidės. Paskutiniai du lapai padengti rudomis dėmėmis, kitur – pavienės mažos dėmelės. Įrištas tuomet įprastu odiniu rišimu, reljefinė nugarėlė su keturiais pakeltais ryšiais ir įprastine smėlio spalvos etikete su pavadinimu, lengvai nuspalvinti pakraščiai. Su Stenholmo parašu ir numeriu „33“, kuris parašytas rašalu. Iš Ericsberg bibliotekos, su Carl Jedvard Bonde ekslibrisu. 

Warmholtz 5148. Winkelmann 1637. Su privilegijų lapais, kai kur jų trūksta. Pirmasis leidimas ir, nepaisant visų defektų, neįprastai gerai išsilaikęs egzempliorius. Christian Kelch (1657–1710) gimė Greifenhagene (Gryfino) Pomeranijoje ir dirbo pastoriumi Jerwen (Järva) Estijoje. Tai yra vienintelis jo publikuotas istorinis veikalas. Tęsinys, apimantis laikotarpį nuo 1690 iki 1707 m., nebuvo išleistas (išleistas tik 1875 m.), kaip ir įvairių jo kelionių aprašymai. 

Vokiečių kilmės estų istoriko Christiano Kelcho (1657–1710) svarbiausias veikalas Livonijos istorija apima laikotarpį nuo Kalavijuočių ordino įsikūrimo XIII a. pradžioje iki 1690 metų. Livonija, istorinis regionas dabartinės Latvijos ir Estijos teritorijoje, buvo glaudžiai susijęs su Lietuva: Kuršo ir Žiemgalos (arba Kuršo) kunigaikštystė 1561–1795 m. buvo Lietuvos (nuo 1569 m. Liublino unijos – ir Lenkijos) vasalė, Uždauguvio kunigaikštystė (kitaip Infliantai, Livonija) 1566 m. autonominės provincijos teisėmis įėjo į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, o po Liublino unijos atiteko Abiejų Tautų Respublikai.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 509.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 508-509.