Wybór nabożeństwa [...]  LM-72
Wybór nabożeństwa [...]  LM-72
Wybór nabożeństwa [...]  LM-72
Wybór nabożeństwa [...]  LM-72
Wybór nabożeństwa [...]  LM-72
Wybór nabożeństwa [...]  LM-72
Wybór nabożeństwa [...]  LM-72

Wybór nabożeństwa [...] LM-72

Autorius: Skorulski Józef

Antraštė: Wybór nabożeństwa ku pomnożeniu czci, y adoracyi Nayświętszego Sakramentu y Miłosierdzia Bożego tak że Cudami y osobliwszemi łaskami od pułtorasta zgurą lat słynącey Figury Ukrzyżowanego Zbawiciela w kaplicy Bożo-Cielskiey przy Kościele Święto Jańskim Wileńskim Societatis Jesu. Dla wygody Braci i Sióstr, w tey że kaplicy do śpiewania y odpowiadania…

Antraštė lietuvių kalba:  Pamaldų pasirinkimas garbei padidinti ir Švenčiausiojo Sakramento adoracijai ir Dievo Gailestingumui taip kaip stebuklais ir ypatingomis malonėmis nuo pusantro šimto metų ir daugiau garsėjančios Nukryžiuotojo Gelbėtojo figūros Dievo ir Kūno koplyčioje prie Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Societatis Jesu. Brolių ir seserų patogumui toje pačioje koplyčioje giedoti ir melstis…

Publikuota: Wilno 1748. W Drukarni J.K.M. Akademickiey Soc[ietatis] Jesu.

Įrišimas: to meto įrišimas.

Formatas: 4°, k. [4], s. 103, [1], herb, inicjały, flnaliki (drzeworyty), brzegi kart barwione.

Šaltinis: Antykwariaty Warszawskie. XXXIII Aukcja książek i grafiki. (KATALOG) –Warszawa: LAMUS, 26 listopada 2011, Kat. No 106, P. 52.

Maldynas Švenčiausiojo Sakramento ir Dievo Gailestingumo garbei skirtas pamaldoms Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios Dievo Kūno koplyčioje. Maldų rinkinys dedikuotas Mscislavo kašteliono, Josvainių seniūno Juozapo Ščyto (†1745) žmonai Petronėlei Scholastikai Volodkovičiūtei (1708–1779). Maldyno pradžioje įkomponuotas jungtinis Ščytų ir Volodkovičių giminių herbas.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 158.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 158-159.