Cosmographia, sive De situ orbis. LM-78
Cosmographia, sive De situ orbis. LM-78
Cosmographia, sive De situ orbis. LM-78
Cosmographia, sive De situ orbis. LM-78
Cosmographia, sive De situ orbis. LM-78
Cosmographia, sive De situ orbis. LM-78
Cosmographia, sive De situ orbis. LM-78
Cosmographia, sive De situ orbis. LM-78
Cosmographia, sive De situ orbis. LM-78
Cosmographia, sive De situ orbis. LM-78
Cosmographia, sive De situ orbis. LM-78

Cosmographia, sive De situ orbis. LM-78

Autorius: Pomponio Mela

Antraštė: Cosmographia, sive De situ orbis.

Antraštė lietuvių kalba: Pasaulio aprašymas arba Apie pasaulio padėtį.

Surišta su Dionysius Periegetes (117–138 m. po Kr.): De situ orbis.

Publikuota: Venecijoje, Franzesco Renner de Heilbronn, 1478 m.

Formatas: du darbai viename in quarto formato tome; 48 ll. – 36 ll. dailaus romėniško tipo, 4 dideli inicialai su puošybos elementais; antraštės pateiktos raudonu šriftu. Keletas pavienių rankraštinių užrašų.

Įrišimas: to meto dalinai veršiuko oda aptrauktos medinės lentelės, popierinė juostelė ant nugarėles, kurioje ranka įrašyta antraštė (beveik nepažeista), originali agrafa. Modernus įdėklas.

Itin dailus, neįmantrus egzempliorius iš privačios M. Favia del Core (ekslibrisas ant priekinio priklijuojamojo priešlapio) ir Friedlaender kolekcijos. Tomas apima du kartu surištus inkunabulus: Pomponio Mela „Cosmographia“, kuris yra seniausias išlikęs geografinis traktatas klasikine lotynų kalba, ir žymųjį Dionysus Periegetes „De situ orbis“ lotyniškoje Antonio Beccaria iš Veronos versijoje. Abu tekstai yra klasikinės geografijos žinynai.       

Šaltinis: H 11017 e 6227. GW 8427. IGI 6343 e 3488. BMC V, 195. Goff M-450 e D-254; Libreria Antiquaria Mediolanum. 81 stovas // XXIII Mostra Internazionale del Libro Antico Bologna, 2010, Nr. 48.

Romėnų istoriko, geografo Tito Pomponijaus Melos geografinis veikalas Apie pasaulio padėtį parašytas apie 41–44 metus. Jį sudaro trys knygos, kuriose išdėstytos to meto geografinės žinios; pateikiama duomenų ir apie Baltijos jūrą, jos salas, Pabaltijo gyventojus. Knyga įrišta kartu su senovės graikų geografo Dionisijo Periegeto (II amžius) veikalu Apie pasaulio padėtį (De situ orbis). Abu tekstai išleisti 1478 m. Venecijoje.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija:knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, P. 15.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija:knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, P. 14-17.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.