Constitutiones Regni Polonie LM-79
Constitutiones Regni Polonie LM-79
Constitutiones Regni Polonie LM-79
Constitutiones Regni Polonie LM-79
Constitutiones Regni Polonie LM-79
Constitutiones Regni Polonie LM-79
Constitutiones Regni Polonie LM-79
Constitutiones Regni Polonie LM-79
Constitutiones Regni Polonie LM-79
Constitutiones Regni Polonie LM-79

Constitutiones Regni Polonie LM-79

Autorius: N / A

Antraštė: Constitutiones Regni Polonie.

Antraštė lietuvių kalba: Lenkijos karalystės nutarimai.

Publikuota: 1488 m.

Formatas: Mažas in quarto (194 x 128 mm [popierinis formatas]). [102] lapai. Tuščios vietos, paliktos rankraščio inicialams, nebuvo užpildytos.

Įrišimas: XIX a. aptraukimas oda, paauksuota nugarėle su antrašte: „Constitutiones Regni Polonie“, nurodyta data – 1496 metai. Numanoma, kad knyga surišta apie 1800 metus ir skirta „Bibliotheca Suchtelen“, priklausiusiai žymiam bibliofilui Jan Pieter Suchtelen (1751–1836), olandų kilmės rusų didikui, diplomatui, Stokholmo ambasadoriui, sukaupusiam įspūdingą kolekciją, kurią sudarė apytiksliai 27 000 tomų.

"Garsiosios Lenkijos karalystės nutarimai ir statutai arba provincijų įstatymai šviesiojo ir nenugalimojo valdovo Kazimiero, Lenkijos karaliaus ir didžiojo Lietuvos kunigaikščio, Rusijos ir Prūsijos valdovo ir įpėdinio ir kt. Jo nuopelnu parengta ir išleista: daugialypis ir įvairus bei paslėptas ir aukščiausias išsilavinimas: patyrimas svarbiausiuose taikos ir karo reikaluose, tik tuomet barančio žmonių ydas dėl padėties ir būsenos. Ir kuris bruzdėjusius kraštus ir žadinančius naujus žygius tikėjimui ir kilniam nuolankumui savo darbu pajungė ir numalšintus bei nuramintus [kraštus] galiausiai sugrąžino."

Tai pirmoji spausdintinė knyga apie Lenkijos teisę, antrasis tiražas, taip pat retai paplitęs kaip ir pirmasis, atspausdintas Leipcige keliais mėnesiais anksčiau. Išliko tik apie tuziną abiejų inkunabulinių leidimų egzempliorių, kurių dauguma saugomi viešosiose Lenkijos bibliotekose, po vieną egzempliorių ­– Leipcige ir Sankt Peterburge.   

 „Syntagmata“ – pirmoji ir vienintelė reikšminga įstatymų kodifikacija Piastų dinastijos laikais, taip pat pirmasis spausdintinis Lenkijos statutinės teisės rinkinys. Būtent „šioje „Syntagmata“ versijoje Jan Laski 1506 m. naujai publikavo Kazimiero Didžiojo statutus, kurių nauja publikacija itin paplito XVI a.“ (Y. Zazuliak, Knowledge of Law ..., iš: Ruthenica VIII [2009], p. 100, išnaša 11). Anot Ryszard Gansiniec, Kazimiero Didžiojo statutų tekstas (lenkiškai: Statuty wislicko-piotrkowskie) – tai įstatymų rinkinys, kurį 1346–1362 m. išleido Lenkijos karalius kongresų Piotrkove ir Višlicoje metu, ­ir kurio versiją, paruoštą spausdinti Leipcige, redagavo Mikolaj Kotwicz (1435–1507), Zbigniew Olesnicki (1430–1493) įgaliotinis, Gniezno arkivyskupas ir Lenkijos primatas nuo 1481 m. Iki XIX a. pradžios buvo manoma, kad ši knyga buvo atspausdinta Krokuvoje, tačiau Konrad Haebler revoliucinis teksto šriftų išvaizdos tyrimas (Typen-repertorium der Wiegendrucke) parodė, kad knyga atspausdinta Leipcige. 54 lapų editio princeps atspausdintas Conrad Kachelofen spaustuvėje 1487 m. ar 1488 m. pirmoje pusėje su nedideliais medžio raižiniais, kurių atsisakyta editio posterior, pirmajame Moritz Brandis leidime, pabaigtame 1488 m. Moritz nuo 1485 m. dirbo savo brolio Markus, pirmojo Leipcigo spaustuvininko, spaustuvėje. Moritz pradėjus naudoti savo spausdinimo medžiagas, abu broliai vis dar dirbo toje pačioje spaustuvėje. Moritz, kaip ir jo brolis, taip pat turėjo galimybę spausdinti daugumą knygų bažnyčiai ir Leipcigo universitetui.

Kadangi kokybiškai spausdimanos Markus Brandis knygos pelnė gerą vardą Rytų Europoje, nieko keisto, kad pirmieji Vengrijos statutai (Statuta regni Hungariae. Decretum Maius) buvo atspausdinti Moritz (ir Markus) Brandis spaustuvėje netrukus po Lenkijos statutų atspausdinimo. Veikiausiai dėl Mikolaj Kotwicz asmenybės bruožų ir glaudžių ryšių su humanistais, kitais metais Moritz Brandis spaustuvėje Leipcige, o vėliau ir Magdeburge, buvo atspausdinta tiek daug teisinio pobūdžio tekstų. Prieš išvykdamas į Magdeburgą 1491 m. Moritz buvo atspausdinęs dvidešimt tris knygas. Po to buvo atspausdintos dar dvidešimt penkios knygos. Paskutinis žinomas spaustuvės spaudinys – brevijorius premonstratiečių ordinui [„Breviarium Praemonstratense“, VD-16, B-8221].

Šaltinis: GW M43621; IBP 5154 (9 egzemplioriai 6 Lenkijos bibliotekose, Varšuvoje esantis egzempliorius neužbaigtas); Lysiak, Polskie statuty ziemskie (1958), p. 19f.; R. Gansiniec, Redaktor Syntagmatow, Czasopismo Prawno-Historyczne VIII, I (1956), p. 291-296; Ursula Altmann, Die Leistungen der Drucker mit Namen Brandis im Rahmen der Buchgeschichte des 15. Jahrhunderts Thesis, 2005, p. 55ff. ir p. 84, Nr. 1.

Garsiosios Lenkijos Karalystės nutarimai ir statutai – įstatymų rinkinys, išleistas valdant Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Kazimierui Jogailaičiui.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 18.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 18-19.