Triod postnaya LM-50
Triod postnaya LM-50
Triod postnaya LM-50
Triod postnaya LM-50
Triod postnaya LM-50
Triod postnaya LM-50
Triod postnaya LM-50
Triod postnaya LM-50

Triod postnaya LM-50

Autorius: N / A

Antraštė: Triod postnaya.

Antraštė lietuvių kalba: Pasninko triodijus.

Publikuota: Vilno: Mamonichi, [1609].

Formatas: 440 ll. In-folio.

Įrišimas: įrištas dailia XVIII a. reljefiška veršiuko oda. Dvi originalios žalvarinės sąsagos, abi gerai išsilaikiusios. 

Brolių Mamonichių spaustuvė buvo viena pirmųjų privačių spaustuvių vakarų Rusijoje. Ją 1574 m. įkūrė Pyotras Mstislavetsas, kartu su Ivanu Fedorovu išspausdinęs pirmąją knygą Rusijoje. Ši knyga – puiki istorija apie katalikybės plitimą Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštystėje. Vos prieš šimtmetį nuo knygos išleidimo (XVI a. pradžioje) pagrindinė regiono religija buvo stačiatikybė, o svarbiausia kalba - rusų kalba ir vietiniai rusų kalbos dialektai. Tačiau XVI a. pradžioje Didžioji Lietuvos Kunigaikštystė pasirašė sutartį su Lenkija ir įkūrė jungtinę valstybę (Abiejų Tautų Respubliką). Pasirašius sutartį, katalikų bažnyčios įtaka Lietuvoje labai išaugo (ypač sostinėje Vilniuje). Pirmąjį šalies universitetą 1579 m. įkūrė jėzuitai. Kadangi Lenkijoje buvo išvystyta daug geresnė spausdinimo technologija, daugybė Lenkijos spaustuvių ėmė leisti liturgines ir polemines knygas, taip bandant atversti vietinius gyventojus į katalikybę - pirmiausia kilminguosius, paskui neturtinguosius. Tačiau iš pradžių stačiatikybės gynėjų Lietuvoje buvo nedaug. Sprendimas atrastas išspausdinus keletą poleminių darbų ir knygų apie stačiatikybę, taip atsakant katalikams. Didžiausią pasisekimą šioje srityje pasiekė spaustuvininkai broliai Mamonichiai. Jie išleido maždaug 85 knygas rusų, graikų ir lenkų kalbomis. Tuo laikotarpiu (1609 m.) Lietuvoje nebuvo stačiatikių liturginių knygų paklausos, todėl dauguma jų buvo parduodamos Rusijoje. Dėl to keletas (tačiau nedaugelis) jų išliko. Vėliau nekatalikiškas liturgines knygas bandyta spausdinti XVIII a. pabaigoje, kai sentikiams leista išleisti keletą knygų Vilniuje (tuomet priklausiusiame Lenkijai). Golenchenko. 69. Knygoje nėra spaustuvininko ženklo, tačiau išsamus tyrimas leidžia spėti, kad ji susijusi su knyga „Triod Tsvetnaya“, išleista tais pačiais metais toje pačioje spaustuvėje, be to, išspausdinta naudojant panašias medžiagas. 

Liturginė stačiatikių kilnojamųjų švenčių giesmių knyga Pasninko triodijus išleista 1609 m. Vilniuje, Mamoničių spaustuvėje. Tai antroji Vilniuje įkurta spaustuvė (po Pranciškaus Skorinos), veikusi 1574–1624 metais. 1586 m. spaustuvė gavo Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro privilegiją bažnytine slavų, graikų ir rusų kalbomis spausdinti religines ir teisės knygas.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 107.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 106-109.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.