Saulėlydis
Saulėlydis
Saulėlydis

Saulėlydis

Autorius: Stabrauskas Kazimieras, 1869 - 1929

Sukūrimo metai: XX a. 2 deš.

Kūrimo technika: popierius, pastelė,akvarelė (mišri technika).

Matmenys: 49x67 cm.

Signatūra:  K. Stabrowski (paveikslo apačioje dešinėje pusėje).

Mišria pastelės ir akvarelės technika atliktą kompoziciją įsivaizduojama horizontalė dalija į dvi dalis. A patinėje tėra tolygus vientisas pilkšvas fonas, o viršuje mėlyną dangų spalvina raudoni besileidžiančios saulės gaisai, kuriantys didingo debesų rūmo vaizdą. Pilkame fone, tarsi pirmapradžiame chaose, išnirusi vakarinės saulės nutvieksta debesų pilis – tai vieta už sąmonės ribų, kur pasaulis suvokiamas ne ribotomis proto galimybėmis, o subtiliomis dvasinėmis pajautomis, vienintelėmis tegalinčiomis prasiskverbti į pasaulio ir žmogaus esybės gelmes. D ebesų, kaip kitos, mistinės tikrovės motyvas dažnas ir K. Stabrausko ugdytinio bei kolegos M. K. Čiurlionio kūryboje, pvz., kompozicijose „Diena“ (1904), „Vakaras“ (1904), „Mintys“ (1907).

Šaltinis: „Kazimieras Stabrauskas – M. K. Čiurlionio mokytojas“. Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2016, Kat. Nr. 10, P. 56.

Parodos: „Kazimieras Stabrauskas – M. K. Čiurlionio mokytojas“, 2015 m. rugsėjo 24 d. – 2016 m. sausio 3 d., Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas. Edmundo Armoškos dailės kolekcijos paroda „Lietuvos dailės atodangos XVI–XXI amžiai“, 2008 m. liepos 3 d. – rugpjūčio 31 d., Lietuvos dailės muziejus, Vilnius.

Publikuota: „Kazimieras Stabrauskas – M. K. Čiurlionio mokytojas“. Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2016, Kat. Nr. 10, P. 56. „Lietuvos dailės atodangos XVI–XXI amžiai“. Edmundo Armoškos dailės kolekcijos paroda. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2008. Kat. Nr. II, 66, P. 105.

Nuotraukoje: Kazimieras Stabrauskas (1869–1929).