Šventasis Pranciškus Asyžietis
Šventasis Pranciškus Asyžietis
Šventasis Pranciškus Asyžietis

Šventasis Pranciškus Asyžietis

Autorius: N / A

Sukūrimo metai, vieta: 1887 m., Vilnius.

Kūrimo technika: drobė, aliejus.

Matmenys: 40x33 cm.

Vilniaus Šv. arkangelo Mykolo bernardinų bažnyčios šoniniame altoriuje dar iki Antrojo pasaulinio karo kabojo garsus, pagal legendą - dailininko bernardino Pranciškaus Lekšickio XVII a. vid. nutapytas šv. Pranciškaus Asyžiečio paveikslas, kuriame šventasis buvo pavaizduotas laikantis į petį atremtą didelį krucifiksą ir medituojantis Kristaus kančią. 1850 m. Jonas Kazimieras Vilčinskis šį atvaizdą iš kitų žymių Vilniaus bažnyčių paveikslų pasirinko reproduktuori "Vilniaus albume", o reprodukcijos piešinį tada sukūrė Antonis Oleščinskis. Pagal J. K. Vilčinskio albume išleistą plieno raižinį ir buvo nutapytas šis nedidelis, privačiai aplinkai skirtas paveikslėlis. O Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios altoriuje kabojęs XVII a. paveikslas po karo dingo ir jo likimas nežinomas. 

Litografija: Antonis OLEŠČINSKIS / Druar spaustuvė / Šv. Pranciškus Asyžietis / 1850 / Pgl. Vilniaus Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios altoriaus paveikslą,Jonas Kazimieras Vilčinskis „Vilniaus albumas“, IV serijos II sąsiuvinis.

Šaltinis: Meno albumas „Ne vien Dangus“. Sudarytoja Dalia Vasiliunienė, tekstų autorės Dalia Vasiliunienė ir Skaidrė Urbonienė. Vilnius, VALIUNAS ELLEX, 2016, P. 116, Kat. P. 318 Nr. 18.