Autoportretas
Autoportretas

Autoportretas

Autorius: Dembovskytė-Romerienė Sofija, 1885 - 1972

Sukūrimo metai: 1932 m., Kiclamy.

Kūrimo technika: popierius, pieštukas.

Matmenys: 18x13 cm.

Signatūra: 32-II-2 (paveikslo apačioje kairėje pusėje).

Tapytoja, raižytoja ir piešėja Sofija Dembovskytė-Romerienė (1885–1972) dailės pradmenis įgijo pas Eleną Römerytę ir Vilniaus piešimo mokykloje, vėliau tobulinosi Krokuvoje, Miunchene ir Paryžiuje. 1911 m., ištekėjusi už ekonimisto Eugenijaus Romerio, ji apsigyveno Tytuvėnų dvare, kur praleido pačius kūrybingiausius gyvenimo metus. Kūrybinio aktyvumo viršūnėje – 1924–1939 m. dailininkė daugiausiai tapė portretus, kuriems pozavo jos vaikai, sutuoktinis, Tytuvėnų dvaro tarnautojai, samdiniai ir svečiai. Šis, 1932 m. sukurtas piešinys, papildo negausų Dembovskytės-Romerienės autoatvaizdų palikimą. Yra žinomi keturi 1925–1926, 1928 m. pastele, akvarele ir aliejumi nutapyti dailininkės autoportretai, saugomi Romerių šeimos rinkinyje Varšuvoje bei Monrealyje. Dar du XX a. 5 deš. aliejumi tapytus jos autoportretus saugo Australijoje ir Belgijos sostinėje įsikūrę Romerių palikuonys. (Ievos Burbaitės tekstas).

Šaltinis: Jolanta Širkaitė, Dailininkė Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885–1972), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005; Idem, Dailininkai Römeriai. The Artists of the Römer family, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006.

Parodos: Paroda „Asmeniška. Lietuvos moterų dailė 1918–1940 m.“, 2017 m. balandžio 14–birželio 4 d., Nacionalinė dailės galerija, Vilnius.

Publikuota: "Ne vien grožis. Moters atvaizdas LAWIN kolekcijoje". Vilnius: LAWIN, 2012, Kat. Nr. 26; Académie de Vilna. VILNIAUS PIEŠIMO MOKYKLA 1866–1915. Parodos katalogas. Sud. dr. J. Širkaitė, Vilnius 2017, Kat. Nr. 331 P.302.