Juozo Keliuočio portretas
Juozo Keliuočio portretas
Juozo Keliuočio portretas

Juozo Keliuočio portretas

Autorius: Valeška Adolfas, 1905 - 1994

Sukūrimo metai: 1932 m.

Kūrimo technika: drobė, aliejus.

Matmenys: 71x70 cm.

Signatūra: 1932 m. kovo m. 29 d. / A. Valeška (nugarinėje paveikslo pusėje ant porėmio viršuje dešinėje).

Kultūros veikėjų giją tęsia Adolfo Valeškos (1905-1994) tapybos darbas „Jauno vyro su skrybėle portretas“ (1932), kuriame įamžintas Juozas Keliuotis. Tuo metu, kai buvo nutapytas šis portretas, abu vyrai aktyviai dalyvavo Lietuvos kultūriniame gyvenime, buvo artimi draugai ir bendraminčiai. Tai laikotarpis, kai pagreitį įgaunanti modernistinė dailė artimai sąveikavo su avangardine spauda. Kauno meno mokyklos auklėtiniai ketvirtajame dešimtmetyje buvo įtakojami keturvėjininkų, trečiafrontininkų, tačiau tik „Naujosios romuvos“ publikacijos paliko išties svarų pėdsaką Lietuvos kultūriniame gyvenime. Šiuo laikotarpiu dailininkas A. Valeška aktyviai dalyvavo dailės parodose, 1934 m. Kaune surengė personalinę parodą. Kūrybinę, kultūrinę veiklą derino su administraciniu darbu. Jo iniciatyva buvo įkurtas Bažnytinio meno muziejus, kuriam 1935–1940 m. vadovavo. 

Portreto nutapymo laikotarpiu Juozas Keliuotis buvo kultūros žurnalo „Naujoji Romuva“ leidėjas ir redaktorius. „Dailės srityje leidinys buvo glaudžiai susijęs su Nepriklausomųjų dailininkų draugijos veikla. Šios organizacijos pirmininką Adolfą Valešką ir „Naujosios romuvos“ redaktorių Juozą Keliuotį siejo nuoširdi draugystė, vienijo artima pasaulėžiūra ir meno uždavinių samprata.“ (Jolita Mulevičiūtė. Modernizmo link. dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918-1940 – Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2001, p.111-112). Ir nors portretas turi reprezentatyvaus žanro bruožus, tačiau juntama, jog tapytojas nebuvo ribojamas užsakomiesiems kūriniams būdingo, ir dažnai kūriniuose, atsispindinčio kūrėjo ir užsakovo santykio. Darbas alsuoja šiluma, jautrumu, laisva, nesukaustyta tapysena. J. Keliuotis įamžintas kaip mąstytojas intelektualas, tvirtai tikintis tarpukario Europos meno ideologijos idėjomis.

Šaltinis: Parodos „Susitikimai“ aprašas. - Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2015.

Parodos: dr. Jauniaus Gumbio dailės kolekcijos paroda „Susitikimai“, 2015 m. liepos 3 – rugsėjo 6 d., Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas.