Generolas Mykolas Velykis
Generolas Mykolas Velykis
Generolas Mykolas Velykis

Generolas Mykolas Velykis

Autorius: Varnelis Kazys, 1917 - 2010

Sukūrimo metai: apie 1942 m.

Kūrimo technika: drobė, aliejus. 

Matmenys: 115x92 cm.

Signatūra: Varnelis (paveikslo apačioje dešinėje pusėje).

K. Varnelis nuo jaunystės domėjosi istorija, kolekcionavimu. Paveikslo sukūrimo laiku vadovavo Bažnytinio meno muziejui Kaune. 1943 m. studijavo Vienoje, Vaizduojamojo meno akademijoje (Akademie der Bildenden Künste), ten 1945 m. įgijo Akademischer Maler diplomą. 1949 m. persikėlė į JAV ir apsigyveno Čikagoje. Vieno iš žinomiausių pasaulyje op arto kūrėjų sukurtame portrete juntama naujojo daiktiškumo stilistika. Reprezentatyvus žanras derinamas su drąsiomis kūrybinėmis paieškomis. 

Lietuvos kariuomenės kūrėjas, Pirmojo ir Antrojo ministrų kabinetų krašto apsaugos ministras, generolas leitenantas Mykolas Velykis paveiksle vaizduojamas stovintis prie lango, pro kurį tolumoje matyti Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų ir Kauno ŠV. Pranciškaus Ksavero bažnyčių bokštai. Šiame paveiksle jis vaizduojamas be karinės uniformos. 

M. Velykis dėstė Aukštuosiuose karininkų kursuose ir Karo mokykloje. Rašė leidiniams „Kariūnas“, „Lietuvos žinios“, buvo Ekonominės karių bendrovės pirmininkas. 1939 m. generolas M. Velykis įkūrė likerių fabriką, buvo „Vikers“ firmos atstovas Lietuvoje.

1944 m. atšventęs savo 60-metį, buvo suimtas ir kalinamas Kauno bei Vilniaus kalėjimuose. 1946 m. ištremtas į Sibirą. 1951 m. nuteistas, Archangelsko lageriuose kalėjo 25 metus.

Šaltinis: Parodos „Susitikimai“ aprašas. - Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2015.

Varnelis, kalbėdamas apie išvykimą iš Lietuvos, cituodavo generolą Velykį, klestinčio spiritinių gėrimų (arba tiesiog „likerių“) fabriko „Stumbras“ bendrasavininkį (šią įmonę Velykis su Efraimu Olickiu įkūrė 1939 m.). „Stumbro“ savininkas ne tik dosniai sumokėjo jaunam dailininkui už portretą, sakydamas, kad šie pinigai jam tikrai praversią, bet ir pridėjo įsakymų patarimą: „Važiuok iš Lietuvos“. Gautas honoraras Varneliui padėjo įsikurti Vienoje, o išmintingi atsargos kariškio ir patyrusio verslininko žodžiai įsirėžė į atmintį visam gyvenimui, ilgesio, sutrikimo, graužaties dėl okupuotoje tėvynėje likusių artimųjų akimirkomis Varnelis juos kaskart tarsi girdėdavo iš naujo – kaip blaivų politiką išmaniusio ir ateitį aiškiai numačiusio žmogaus balsą. Deja, pats Velykis Varneliui duotu patarimu nepasinaudojo: 1944 m. gruodžio 17 d. jis buvo suimtas NKVD, kalėjo lageryje prie Karagandos, 1955 m. pradžioje grįžęs į Lietuvą sausio 24 d. mirė Vilniuje. Portrete jis pavaizduotas stovintis nugara į langą, pro kurį matyti Nemunas ir senamiesčio fragmentas su Vytauto ir Jėzuitų bažnyčių bokštais. Itin kruopštus piešinys, aiškaus šaltinio neturintis dirbtinis apšvietimas kartu su žalsvų tonų spalvine gama kuria nejaukią įtampos, nerimo persmelktą nuotaiką ir skatina šį Varnelio kųrinį sieti ne vien su dailininką nuo jaunystės dominusia JAV regionalistų, bet ir su vokiečių naujojo daiktiškumo (Neue Sachlichkeit) tapyba.

Šaltinis: "Kazys Varnelis", Sudarytoja Daiva Vaišnienė. Tekstų autoriai Giedrė Jankevičiūtė, Žydrūnas Mirinavičius, Laura Petrauskaitė, Indrė Urbelytė, Kazys Varnelis. Dailininkė Vida Kuraitė, Vilnius, 2022, P. 28.

Parodos: dr. Jauniaus Gumbio dailės kolekcijos paroda „Susitikimai“, 2015 m. liepos 3 – rugsėjo 6 d., Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas; "Kolekcionavęs ir kolekcionuojamas: Kazio Varnelio kūryba iš privačių kolekcijų Lietuvoje“, 2023 gegužės 17 d. - 2023 lapkričio 29 d., Kazio Varnelio namai, Vilnius.

Publikuota: "Kaunas-Vilnius 1918-1945”, Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ meno kolekcija. Sudarytojos D. Barcytė, dr. I. Burbaitė. Vilnius, 2021, P. 212; "Kazys Varnelis", Sudarytoja Daiva Vaišnienė. Tekstų autoriai Giedrė Jankevičiūtė, Žydrūnas Mirinavičius, Laura Petrauskaitė, Indrė Urbelytė, Kazys Varnelis. Dailininkė Vida Kuraitė, Vilnius, 2022, P. 28.

Nuotraukoje: ekspozicija parodoje "Kolekcionavęs ir kolekcionuojamas: Kazio Varnelio kūryba iš privačių kolekcijų Lietuvoje“, 2023 gegužės 17 d. - 2023 lapkričio 29 d., Kazio Varnelio namai, Vilnius.