Švč. Mergelė Marija Dangaus Karalienė
Švč. Mergelė Marija Dangaus Karalienė

Švč. Mergelė Marija Dangaus Karalienė

Autorius: N / A

Sukūrimo metai: XIX a. pab. - XX a. pr.

Kūrimo technika: medis, drožyba, polichromija.

Matmenys: aukštis - 53 cm.

Švč. Mergelė Marija Dangaus Karalienė – siužetas, vaizduojantis Dievo Sūnaus Motiną, kuriai buvo išpranašauta būti dangaus karaliene. Pasak legendų, užbaigusi žemišką gyvenimą Marija pirmoji iš visų žmonių prikelta iš numirusių ir su kūnu ir siela paimta į dangų. Marija vaizduojama su karališka karūna, po kojomis pamynusi žaltį, rankas sudėjusi ant krūtinės maldai, žemyn žvelgiančios akys ramiu, giliu žvilgsniu stebi pasaulį.

Su kokia iškilme buvo Švenčiausia Panelė į dangų atvesta, kame pasvadinta ir kaip karūnavota, tiesą pasakius, negalim žinoti, nes niekas to žmonėms neapreiškė.

Žinom vienok, jogei aniolai su šventaisiais yra tiktai tarnais viešpaties Dievo, o Švenčiausia Panelė yra to paties Motina, todėl ir gali išmelsti nuo sūnaus savo ko vien norėdama. Viešpats Jėzus, kaipo tikras Dievas, nors yra be prilyginimo didesnis už motiną savo sutvertą, tačiau turi sūdyti žmones. O Švč. Marija nė vieno nesūdija, bet kaipo motina globia savo brolius žmones, šaukiančius jos pagalbos. Pati, būdama ant žemės, daugel vargų datyrė, numano mūsų nelaimes ir geidžia tas atitolinti. Dėl to tai turim daug stebuklingų abrozdų Švenčiausios Panelės, daug vietų, kuriose ypatingai žmonėms padeda. [Motiejus Valančius, „Gyvenimas Švenčiausios Marijos Panos“, Raštai 3, p. 291–293]

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 182.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 183; Gedimino Petraičio tradicinės liaudies skulptūros rinkinys. Red. Marytė Slušinskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012, P. 14.