Švč. Mergelė Marija Maloningoji
Švč. Mergelė Marija Maloningoji

Švč. Mergelė Marija Maloningoji

Autorius: N / A

Sukūrimo metai: XIX a. vid.

Kūrimo technika: medis, drožyba, polichromija.

Matmenys: aukštis - 39 cm.

Švč. Mergelė Marija Maloningoji – Švč. Mergelės Marijos vaizdavimas pagal regėjimus, kuriuos 1830 metais patyrusi Šv. Vincento Pauliečio gailestingųjų seserų ordino vienuolė. Jai pasirodžiusi balta suknele apsivilkusi Švč. Mergelė Marija; ji basa stovėjusi ant žemės rutulio žemyn nuleistomis rankomis, iš kurių sklidę šviesos pluoštai ir spinduliai. Vienuolė girdėjusi ir balsą, paaiškinantį, jog spinduliai esą simbolis malonių, kurias Marija teikianti jų prašantiems.

Marija vaizduojama stovinti, apsivilkusi sujuostu ilgu baltu rūbu, pečius apgaubusi mėlynu apsiaustu; jos galvą supa apskritas nimbas, o po kojomis pamintas žaltys – piktoji dvasia.

Švč. Marija yra išrinkta it saulė teisybės ir meilės, idant sektumėm jos paveizdą. Ana tiktai sugeba kaip reikiant mylėti visus sutvertus daiktus dėl Dievo, o Viešpatį dėl jo paties. Jei kas padėtų ant vogos meilę Švč. Marijos ant vienos, o meilę visų šventųjų ant antros, pasirodytų meilė Švč. Marijos didesnė už visų šventųjų. Meilė jos buvo didesnė už meilę aniolų. Todėl glauskimės prie tos mokytojos meilės, idant žinotumėm, kaip turim mylėti Viešpatį. Lygia dalia kitos dorybės, beje: teisybė, tvirtybė, nusitūrėjimas, čystata, nusižeminimas ir taip toliau, didesnės buvo Švč. Marijoje nekaip kituose šventuose. Taipogi Švenčiausioj Panelėj buvo visos septynios dovanos Dvasios Šv., nes tos priderėjo anai kaipo Motinai Dievo. [Motiejus Valančius, „Gyvenimas Švenčiausios Marijos Panos“, Raštai 3, p. 179–181]

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 124.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 130.