Jėzus, nešantis kryžių
Jėzus, nešantis kryžių
Jėzus, nešantis kryžių
Jėzus, nešantis kryžių
Jėzus, nešantis kryžių

Jėzus, nešantis kryžių

Autorius: N / A

Sukūrimo metai: XIX a. pab.

Kūrimo technika: medis, drožyba, polichromija.

Matmenys: aukštis – 60 cm.

Jėzus, nešantis kryžių – Jėzaus Kristaus vaizdavimo ikonografinis tipas, primenantis Jėzaus Kristaus kelią su kryžiumi ant pečių į nukryžiavimo vietą ant Golgotos kalno. Jeruzalės aukštųjų kunigų tarybos ir Romos vietininko Piloto paskelbtą nuosprendį vykdantys kareiviai Jėzų su kryžiumi vedė ilgesniu keliu, kad kuo daugiau žmonių Jeruzalės gatvėse pamatytų nuteistąjį.

Nešdamas kryžių Jėzus keletą kartų klupo, buvo sustojęs. Kiekvienas sustojimas vadinamas stotimi.

Pagal įstatymą rymionių kalinys nukryžiavotinas turėjo sau nešti kryžių, todėl ir Viešpačiui Jėzui nedori žalnieriai su žydais uždėjo ant pečių sunkų medžio kryžių ir liepė nešti. Išganytojas, nors buvo didžiai nužudytas, vienok nešė tą sunkybę kiek tik valiojo, nė truputėlį nemurmėdamas. O per tai parodė, jog ir mes kryžių savo kantriai nešti turim. Žydai, idant juoba dar Viešpatį Jėzų sulygintų su piktadėjais, greta jo vedė du kaliniu, lygia dalimi smertin apsūdytu. Tiems nelaimingiems einant, keliavo apsukui daugybė žmonių: vieni ėjo dėl to, idant Viešpatį it piktadėją prie kryžiaus prikaltų, kiti, idant Jėzui mirštant, pasidžiaugtų, dar kiti, idant tai išeigai prisistebėtų; netrūko vienok ir tokių, kurie ėjo dėl to, idant mieliausią Jėzų apraudotų ir jam kiek galį padėtų. Buvo tame būry sopulinga Motina Dievo, šv. Jonas apaštalas, Marija Magdalena, Marija, moteris Kleopo, Salomė, Marija Jokūbo Mažesniojo ir Jūzupo motina. Tos šventos moteriškės kaskartėmis norėjo prilįsti prie Viešpaties, bet minia jų nedaleido.[Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 505]

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 74.

Parodos: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 75.

Nuotraukose: ekspozicija parodoje „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.