Šv. Povilas
Šv. Povilas

Šv. Povilas

Autorius: N / A

Sukūrimo metai, vieta: XX a. pr., Šilalės r.

Kūrimo technika: medis, drožyba.

Matmenys: aukštis - 52 cm.

Šv. Povilas (Paulius) – šventasis apaštalas (?–67), krikščionybę pasirinkęs po Kristaus mirties. Gimęs kilmingoje žydų prekybininkų šeimoje Torse, pavadintas lotynišku vardu Paulius ir žydišku Saulius. Nuo jaunystės daug skaitęs, išmokęs graikiškai, skaitęs helenistinę literatūrą, išmokęs ir audėjo amato. Pasiųstas mokytis į rabinų mokyklą Jeruzalėje tapęs stropiu fariziejumi. Įnirtingai persekiojęs krikščionis, kol kartą apsireiškęs Jėzus Kristus; tada atsivertęs ir ėmęs skelbti Evangeliją. Tapęs vienu iš aktyviausių krikščionybės skelbėjų, keliavęs po Makedoniją, Graikiją, Siriją. Vaizduojamas vienoje rankoje laikantis knygą, kitoje – kalaviją, simbolizuojantį jo nužudymo įrankį.

Šv. Povilas parašė keturiolika gromatų, kurias nuleido prie katalikų, įvairiose vietose gyvenančių. Visos tos gromatos yra paskaitytos už Raštą Šventą, dėl to tai kartkartėmis kunigai, pamokslus sakydami, priveda žodžius šv. Povilo. Vienoj gromatoj pats šiaip pasisako, ką iškentėjo dėl Kristaus. 

Gėdėdamaos kalbu: „daugiuose darbuose, kalinyj apsčiau, mušimuose per mierą, smerčiuose tankiai buvau. Nuo žydų gavau penkis kartus po keturias dešimtis plėgų be vienos. Tris kartus buvau plaktas rykštėmis, vieną kartą buvau muštas akmenimis, tris kartus beplaukiant laivas susikūlė, dieną ir naktį buvau gilybėj marių. Kelionėse tankiai, pavojuose ant upių, pavojuose tarp razbaininkų, pavojuose nuog giminės, pavojuose nuog pagonų, pavojuose mieste, pavojuose girioje, pavojuose ant marės, pavojuose nuog nuteistų brolių. Darbe ir varge, tankiame nemiegojime, bade ir troškime, pasninkuose tankiuose, šaltyj ir nuogystėj“ žuvau. [Motiejus Valančius, „Žyvatai šventųjų“, Raštai 2, 2006, p. 241–251]

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 240.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 241.