Skulptūrėlės iš siužeto Šv. Izidorius
Skulptūrėlės iš siužeto Šv. Izidorius
Skulptūrėlės iš siužeto Šv. Izidorius

Skulptūrėlės iš siužeto Šv. Izidorius

Autorius: Razma Kazimieras, 1851 - 1931

Sukūrimo metai, vieta: XIX a. pab., Šilutės r. Degučių  k.

Kūrimo technika: medis, drožyba, polichromija

Matmenys: angelo aukštis - 34 cm, jaučio aukštis - 21 cm, pono aukštis - 37 cm.

Šv. Izidorius – ispanų šventasis (1070–1130). Gimęs neturtingoje šeimoje Madride, nuo vaikystės auklėtas būti geru krikščioniu, mylėjęs žmones ir gyvulius, tarnavęs ūkininkams. Legenda sako, kad kiekvieną rytą prieš eidamas į darbą melsdavosi. Kartą buvęs įskųstas šeimininkui, jog dėl to Izidorius vėluojantis į darbą. Norėdamas įsitikinti, šeimininkas atėjęs į lauką ir pamatęs Izidorių besimeldžiantį, o už jį ariantį angelą. Šventasis vaizduojamas kaip artojas arba kaip sėjėjas.

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 198.

Paroda: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Nuotrauka: iš koplytstulpio Degučių bažnyčios šventoriuje; dievadirbys Kazimieras Razma; fotografuota Juozo Petrulio, 1956 m.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 201.