Skulptūrėlės iš siužeto Šv. Izidorius
Skulptūrėlės iš siužeto Šv. Izidorius
Skulptūrėlės iš siužeto Šv. Izidorius
Skulptūrėlės iš siužeto Šv. Izidorius
Skulptūrėlės iš siužeto Šv. Izidorius
Skulptūrėlės iš siužeto Šv. Izidorius

Skulptūrėlės iš siužeto Šv. Izidorius

Autorius: Razma Kazimieras, 1851 - 1931

Sukūrimo metai, vieta: XIX a. pab., Šilutės r. Degučių  k.

Kūrimo technika: medis, drožyba, polichromija

Matmenys: angelo aukštis - 34 cm, jaučio aukštis - 21 cm, pono aukštis - 37 cm.

Šv. Izidorius – ispanų šventasis (1070–1130). Gimęs neturtingoje šeimoje Madride, nuo vaikystės auklėtas būti geru krikščioniu, mylėjęs žmones ir gyvulius, tarnavęs ūkininkams. Legenda sako, kad kiekvieną rytą prieš eidamas į darbą melsdavosi. Kartą buvęs įskųstas šeimininkui, jog dėl to Izidorius vėluojantis į darbą. Norėdamas įsitikinti, šeimininkas atėjęs į lauką ir pamatęs Izidorių besimeldžiantį, o už jį ariantį angelą. Šventasis vaizduojamas kaip artojas arba kaip sėjėjas.

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 198.

Paroda: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Nuotraukose: iš koplytstulpio Degučių bažnyčios šventoriuje; dievadirbys Kazimieras Razma; fotografuota Juozo Petrulio, 1956 m.; eskpozicija parodoje „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 201.