Šv. Marija Magdalietė
Šv. Marija Magdalietė
Šv. Marija Magdalietė
Šv. Marija Magdalietė

Šv. Marija Magdalietė

Autorius: N / A

Sukūrimo metai, vieta: XIX a. pab. - XX a. pr., Skuodo r. Barstyčių ap. Geldėnų k.

Kūrimo technika: medis, drožyba, polichromija.

Matmenys: aukštis - 39 cm.

Šv. Marija Magdalietė – atgailaujanti nusidėjėlė, Jėzaus Kristaus sekėja ir pagalbininkė, jį mačiusi, girdėjusi ir lietusi. Gimusi turtingo ūkininko šeimoje Magdalos mieste netoli Jeruzalės. Tėvams mirus išvykusi į Jeruzalę ir tapusi laisvo elgesio mergina. Kartą išgirdusi pamokslaujantį Jėzų Kristų ir staiga pradėjusi gėdytis savo darbų, ėmusi atgailauti – pagerbusi Jėzų kaip gerbiami karaliai. Išganytojas jai atleidęs ir išgydęs nuo piktųjų dvasių bei ligų. Marija Magdalietė tapusi ypatinga jo mylėtoja, visur ėjusi paskui jį, lydėjusi iki pat Kalvarijos, nuimtą nuo kryžiaus palaidojusi, pirmoji regėjusi prisikėlusį.

Šventoji vaizduojama ilgais garbanotais plaukais.

Buvo mieste viena mergaitė paleistuvingo gyvenimo, vardu Marija Magdalena. Kuri, kaži kuomet klausydama pamokslo Viešpaties Jėzaus, pajuto saviep graužimą saužinės ir ryžos nuo to metavotis. /.../ Įbėgusi į namus fariziejaus pietų laike, šoko prie kojų mieliausio Jėzaus, pradėjo ašaromis laistyti kojas jo, plaukais galvos savo šluosti, bučiuoti ir mąstimis tepti. /.../ O atsigręžęs ant moteriškės, tarė Simonui: „Regi tą moteriškę? Įėjau į namus tavo, nedavei vandens nuplauti kojoms mano, o ta ašaromis sulaistė kojas mano ir plaukais savo apšluostė. Nebučiavai manęs, o ta kaip tik inėjo neperstojo bučiuoti kojų mano; alyva nepatepei galvos mano, o kojas mano patepė mąstimis. Todėl sakau tau, atsileidžia anai daug nusidėjimų, nes daug numylėjo“. Ir tarė moteriškei: „Atsileidžia tau nusidėjimai“. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“. Raštai 3, p. 365–367]


Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 260.

Parodos: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius; „Vien šventieji. Krikščioniškųjų atvaizdų kelionės profesionalioje ir liaudies dailėje“,  2024 m. birželio 6 d. – 2025 m. gegužės 1 d., Lietuvos meno pažinimo centras Tartle, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 261.

Nuotraukose: ekspozicija parodoje „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius;  ekspozicija parodoje „Vien šventieji. Krikščioniškųjų atvaizdų kelionės profesionalioje ir liaudies dailėje“,  2024 m. birželio 6 d. – 2025 m. gegužės 1 d., Lietuvos meno pažinimo centras Tartle, Vilnius.