Die Schlacht võ dem Kunig von Poln LM-55
Die Schlacht võ dem Kunig von Poln LM-55
Die Schlacht võ dem Kunig von Poln LM-55
Die Schlacht võ dem Kunig von Poln LM-55
Die Schlacht võ dem Kunig von Poln LM-55

Die Schlacht võ dem Kunig von Poln LM-55

Autorius: Sigismund I. , 1467 - 1548

Antraštė: Die Schlacht võ dem Kunig von Poln. vñ mit dem Moscowiter gescheen am tag Marie gepurt. M.CCCCC.Xiiij.

Antraštė lietuvių kalba: Lenkijos karaliaus mūšis su Maskvėnu, kovotas Marijos dieną.

Publikuota: Niurnberge, Jobst Gutknecht, 1514 m.

Formatas: mažas in quarto formatas (202 x 150 mm). Medžio raižinio antraštė. 3 lapai.

Įrišimas: minkštasis veleno viršelis.

Pirmasis leidimas. Itin lakoniškas vokiečių amžininkų liudijimas apie Oršos mūšį, detaliai iliustruotas masyvia medžio raižinio antrašte.

Oršos mūšis vyko 1514 m. rugsėjo 8 d. tarp Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bei Lenkijos karalystės kariuomenės, vedamos etmono Konstantino Ostrogiškio ir Maskvos Didžiosios Kunigaikštystės pajėgų, kurioms vadovavo Konyushy, Ivan Chelyadin ir kunigaikštis Mikhail Golitsa. Vienas didžiausių XVI a. Europos istorijoje, Oršos mūšis tęsė ilgai trukusį Rusijos-Lietuvos karą, kuriam dirigavo Rusijos valdovai, siekdami savo valdžion sutelkti senąsias rusėnų žemes. Dėl triuškinančio pralaimėjimo masto informacija apie Oršos mūšį Maskvos kronikose buvo nuslėpta. Kita vertus, Lenkijos karalius Žygimantas Senasis iš savo pergalės siekė kuo daugiau politinės naudos. Paveiktas lenkų ir lietuvių pergalės, 1515 m. Vienoje imperatorius Maksimilianas I  pradėjo vesti taikos derybas su Jogailaičių dinastija.

Detaliai atliktą masyvų medžio raižinį dar kartą panaudojo Niurnbergo spaustuvininkas Jobst Gutknecht, verslą pradėjęs 1514 m. Iki mirties 1542 m. savo presu jis atspausdino daugiau nei 350 lentelių. Šiuo metu viešosiose institucijose yra 3 kopijos (Bavarijos valstybinėje bibliotekoje Miunchene, Hercogo Augusto bibliotekoje Volfenbiutelyje ir Austrijos nacionalinėje bibliotekoje Vienoje).

Šaltinis: VD 16, S-2936; Weller, Repertorium, 851; Schottenloher, Flugblatt und Zeitung, ill. 159 p.

Lenkijos karaliaus mūšis su maskvėnu – vienas pirmųjų Oršos mūšio aprašymų. Tai vokiečių skaitytojams skirtas trumpas informacinis leidinys, pasirodęs netrukus po kautynių. Oršos mūšis įvyko 1514 m. rugsėjo 8 d., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos Didžiosios Kunigaikštystės karo (1512–1522) metu. Jungtinė LDK ir Lenkijos kariuomenė, vedama Lietuvos didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio, susikovė su Maskvos kariuomene. Tai buvo viena svarbiausių LDK karinių pergalių prieš Maskvą, vienas didžiausių mūšių XVI amžiaus Europos istorijoje.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 39.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 38-39.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.