Magnae molis magna ruina [...] LM-56
Magnae molis magna ruina [...] LM-56
Magnae molis magna ruina [...] LM-56
Magnae molis magna ruina [...] LM-56
Magnae molis magna ruina [...] LM-56
Magnae molis magna ruina [...] LM-56
Magnae molis magna ruina [...] LM-56
Magnae molis magna ruina [...] LM-56

Magnae molis magna ruina [...] LM-56

Autorius: Stubski Jakob Ian

Antraštė: I. Magnae molis magna ruina, quam, perillustris ac magnifici domini, d. Georgii Bilewicz succamerarii Ducatus Samogitiae et lectissimae coniugis Catharinae Alexandrae Krzczonowiczowa lugubris occasus proposuit: praesentata, maesto ex obitu sororis Magnifico Domino, d. Ioanni Georgio Krzczonowicz Perillustris ac Magnifici Domini vexilliferi Vilnensis Filio et Magnificis Dominis D. D. Iaroslao, & Ioanni Billewiciis, Perillustris Samogitiae succamerarii filiis per Iacobum Ioannem Stubski Philosophiae in Almâ Academiâ Vilnensi Societatis Iesu auditorem.

Įrišta su Iana Alexandra Ostaszewski: II. Na szczesliwe Gody Zacnch obluwiencow jego mosci Páná Eaphala Zygmunta Storuksiego / Podczaszego Kowienskiego Y jeymosci Pánny Marianny  Eymin skiey Staroscianti Kiernowskiey. Apprekácia Iana A. Ostaszewskiego.

Antraštė lietuvių kalba: I. Didelės uolos didelė griūtis, kurią garbiojo ir didžiojo pono, Jurgio Bilevičiaus, Žemaitijos pakamario ir puikiosios žmonos Katerinos Aleksandros Krzšnovičos liūdna mirtis sukėlė: pristatyta, dėl sesers mirties gedinčiam garbiajam ponui Jonui Jurgiui Krzšnovičui, garbiojo ir didžiojo Vilniaus vėliavnešio sūnui, ir didiems ponams Jaroslavui ir Jonui Bilevičiams, garbiojo Žemaitijos pakamario sūnums, per Jokūbą Joną Snubskį, filosofijos mokinį Jėzaus Draugijos Vilniaus universitete.

Įrišta su Iana Alexandra Ostaszewski: II. Laimingų metų kilniems jaunavedžiams Jo Didenybei Ponui Efalui Žygimantui Storuksiui / Kauno pataurininkiui ir Jos Didenybei Panelei Marianai Eiminskai Kernavės seniūnienei. Iana A. Ostaszewski parengta.

Publikuota: I. Vilnae, Vilnae Typis Academicis Societatis Iesu, 1644; II. Wilna, Akademiey Soc Jesu Anno Dni, 1645.

Formatas: I. Oktav. 5 Blatt / leaves; II. 7 leaves.

Įrišimas: to meto įrišimas.

Vilniaus universiteto filosofijos studento Jokūbo Jono Stubskio laidotuvių panegirika Didelės uolos didelė griūtis parašyta mirus Žemaitijos pakamariui Jurgiui Bilevičiui (†1644) ir jo žmonai Katarinai Aleksandrai Kžčonovičiūtei (†1644). Veikalą puošia Vilniaus graverio Konrado Giotkės (dirbo 1636–1653) vario raižinys, kuriame vaizduojami abiejų sutuoktinių jungtiniai herbai. Knyga įrišta kartu su Vilniaus universiteto filosofijos studento Jono Aleksandro Ostaševskio vestuvių panegirika Laimingų metų kilniems jaunavedžiams: ponui Rapolui Zigmantui Skorulskiui, Kauno pataurininkiui, ir panelei Marijanai Ryminskai, Kernavės seniūno dukteriai (Na szczęśliwe gody zacnych oblubiencow: Jego Mośći Páná Raphała Zygmunta Skorulskiego, podczaszego Kowienskiego, y Jeymośći Pánny Marianny Ryminskiey, starośćianki Kiernowskiey, Vilnius, 1645). Abu veikalai išleisti Vilniaus akademijos spaustuvėje.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 114.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 114-115.