Ponferradiensis Societatis Iesu Theologi [...] LM-22
Ponferradiensis Societatis Iesu Theologi [...] LM-22
Ponferradiensis Societatis Iesu Theologi [...] LM-22
Ponferradiensis Societatis Iesu Theologi [...] LM-22
Ponferradiensis Societatis Iesu Theologi [...] LM-22
Ponferradiensis Societatis Iesu Theologi [...] LM-22
Ponferradiensis Societatis Iesu Theologi [...] LM-22

Ponferradiensis Societatis Iesu Theologi [...] LM-22

Autorius: Baeza Diego De , 1582 - 1647

Antraštė: Ponferradiensis Societatis Iesu Theologi, Commentariorum Moralium in Evangelicam Historiam. Pars Prima.

Antraštė lietuvių kalba: Ponferados Jėzaus Draugijos Teologo, Moralės užrašai Evangelijos istorijai. Pirma dalis.

Lugduni [Lionas]: sumptibus Gabrielis Boissat et Socior, 1636; 2°.

Formatas:  du tomai viename, tituliniame  lape užrašyta raudonomis ir juodomis raidėmis. Tomas I "De D. Iosephi, B. Mariae, & Christi Domini magnaliis: de Eucharistia, de Spiritu Sancto, & de B. Trinitate." Volume II "De vocationibus, & conuersionibus a Iesu Domino peractis insuper de omnibus illius miraculis, & nobilioribus prophetiis adimpletis."

Įrišimas: to meto įrišimas.

Ex Libris: Bibliotecce Codnensis Illustrissimi et Excellentissimi Dni IOANNIS FRIDERICI COMITIS SAPIEHA Cancellarii Supremi Magni Ducato Litvaniae Capitanei Brestensis 1730.

Knyga priklausė Kražių dekanui Bernardi Bochenski. Ant titulinio lapo antspaudas: Bibliotheca Convent / Czehhae / P.P. Carmelitarum Discal. Ant paskutinio lapo antspaudas: KARMELITÓW BOSYCH / KLASZTOR O. O. / W WILNIE.

Ispanų jėzuito, teologo Diego de Baezos (1582–1647) veikalas Evangelijos istorijos moralinis komentaras iš LDK kanclerio, literato Jono Frydricho Sapiegos (1680–1751) bibliotekos Kodenyje. Knygą puošia heraldinis J. F. Sapiegos bibliotekos ekslibrisas, kurį išraižė Lenkijoje dirbęs olandų kilmės dailininkas Janas Fryderykas Mylius (dirbo 1728–1750). Ekslibrisai Lietuvoje atsirado XVI amžiuje, pradėjus plisti spausdintoms knygoms. XVIII amžiuje ekslibrisai – knygos ženklai, žymintys jos savininką, – buvo pradėti plačiai vartoti Lietuvos bibliotekose.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 471.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 470-471.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.