Das Buch der Chroniken und Geschichten [...] LM-82
Das Buch der Chroniken und Geschichten [...] LM-82
Das Buch der Chroniken und Geschichten [...] LM-82
Das Buch der Chroniken und Geschichten [...] LM-82
Das Buch der Chroniken und Geschichten [...] LM-82
Das Buch der Chroniken und Geschichten [...] LM-82
Das Buch der Chroniken und Geschichten [...] LM-82
Das Buch der Chroniken und Geschichten [...] LM-82
Das Buch der Chroniken und Geschichten [...] LM-82
Das Buch der Chroniken und Geschichten [...] LM-82
Das Buch der Chroniken und Geschichten [...] LM-82
Das Buch der Chroniken und Geschichten [...] LM-82
Das Buch der Chroniken und Geschichten [...] LM-82
Das Buch der Chroniken und Geschichten [...] LM-82
Das Buch der Chroniken und Geschichten [...] LM-82

Das Buch der Chroniken und Geschichten [...] LM-82

Autorius: Schedel Hartmann, 1440 - 1514

Antraštė: Das Buch der Chroniken und Geschichten mit figuren und pildnussen.

Antraštė lietuvių kalba: Kronikų ir istorijų knyga su piešiniais (brėžiniais) ir vaizdais (paveikslais).

Publikuota: Augsburge, Johann Schonsperger, 1496 m. rugsėjo 18 d.

Formatas: in folio. CCCXXII (recte CCCXVII) n. 11. su medyje raižyta antrašte ir vidine antrašte bei apie 1800 dalinai pilnų ar dvipusių medžio raižinių pagal Michael Wohlgemuth ir Hans Pleydenwurff tekste, 1 tuščias l., dvipusis medyje raižytas žemėlapis, 11 nn. Abėcėlinė rodyklė 11., 1 tuščias l., (iš viso 332 11.). 

Įrišimas: to meto Leipcigo įrišimas su veršiuko oda aptrauktomis, aklaisiais įspaudais dailintomis medinėmis lentelėmis bei dvejomis susidėvėjusiomis restauruotomis agrafomis, be centrinės žalvario detalės, kampinių detalių, dirželiai netvirti.

Pirmasis mažesnio formato Niurnbergo kronikos kopijos leidimas, daug retesnis nei du originalūs didesnio formato leidimai, atspausdinti Anton Koberger Niurnberge, 1493 m. Vienas egzempliorius saugomas Miunchene esančioje Bavarijos valstybinėje bibliotekoje, o du spalvoti egzemplioriai, esantys Augsburgo savivaldybės valstybinėje bibliotekoje, yra nepilni: viename trūksta viso žemėlapio, kitame – dešinės žemėlapio pusės. 1493 m. Johann Schonsperger pasamdė gabiausius medžio raižytojus dirbtuvėse perpiešti iliustracijas mažesniu formatu.

Gerai išsilaikęs egzempliorius, pilnas, su išlikusiomis paraštėmis, tam tikrose dalyse yra vandens dėmių; yra dėmių, seni rankraščio įrašai ir bibliotekos anspaudas antraštiniame lape; įplėšta iki 2 11.; nežymiai apgadinta; keli seni rankraščio įrašai paraštėse; dailus to laikotarpio Leipcigo įrišimas, susidėvėjęs, restauruotas, be centrinės žalvario detalės, kampinių detalių, dirželiai netvirti.

Šaltinis: GW M40779; Hain 14511; Goff S 310; BSB-Ink S 198; Hubay 1862; IGI 8831; Klebs 890.2; Pellechet 10355; Schreiber 5206; Voullieme, Berlynas 332; nerasta BMC, Proctor,  Oates, ir Polain. Pasaulio žemėlapio ieškoti Campbell, Ankstyviausi spausdinti žemėlapiai 1472-1500, 221, ir Shirley, Pasaulio žemėlapiai 1472-1700, 20.

Vokiečių istoriko Hartmanno Schedelio (1440–1514) Kronikų ir istorijų knyga – veikalas apie įvairias pasaulio šalis ir jų istoriją nuo pasaulio sukūrimo iki XV a. pabaigos. Kronika žymi savo graviūromis – grafikų Michaelio Wohlgemutho (1434–1519) ir Wilhelmo Pleydenwurffo (1460–1494) sukurtais medžio raižiniais. Knygą puošia ir informaciją papildo apie 1800 raižinių su aprašomų miestų vaizdais, istorinių asmenų portretais. Schedelio kronika – vienas pirmųjų spausdintų Lietuvos istorijos šaltinių. Joje pateiktas Lietuvos aprašymas: apibūdinama geografinė padėtis, klimatas, gyventojų papročiai. Lietuvą matome įdėtame Vidurio Europos žemėlapyje. Kronika buvo išleista lotynų ir vokiečių kalbomis: 1493 m. Niurnberge, 1496 ir 1497 m. – Augsburge.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 31.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 30-35.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Nuotraukos:

2-oji: Vidurio Europos žemėlapis. Žemėlapyje Lietuva pažymėta užrašu Littaw. Pagal Mikalojaus Kuziečio žemėlapį parengė Hieronymas Münzeris.

3-oji: Lietuvos vaizdas ir aprašymas.