Supplementum Chronicarum LM-83
Supplementum Chronicarum LM-83
Supplementum Chronicarum LM-83
Supplementum Chronicarum LM-83
Supplementum Chronicarum LM-83
Supplementum Chronicarum LM-83
Supplementum Chronicarum LM-83
Supplementum Chronicarum LM-83
Supplementum Chronicarum LM-83
Supplementum Chronicarum LM-83
Supplementum Chronicarum LM-83
Supplementum Chronicarum LM-83
Supplementum Chronicarum LM-83

Supplementum Chronicarum LM-83

Autorius: Foresti Da Bergamo Giacomo Filippo, 1434 - 1520

Antraštė: Supplementum Chronicarum

Antraštė lietuvių kalba: Kronikų papildymas.

Publikuota: Venecijoje, Bernardinus Rizus, 1490 m. gegužės 15 d..

Formatas: in folio; 12 lapų (pirmas lapas tuščias), 262 lapai (neteisingai sunumeruota, paskutinis lapas tuščias); keli ksilografiniai medžio raižiniai tekste. Prie pirmo lapo vidinė paraštės priklijuota sutvirtinanti detalė, keturių paskutinių lapų tuščių paraščių restauracija tekstui nepakenkė.    

Įrišimas: to meto įrišimas veršiuko oda aptraukiant medines lenteles, nugarėlė ir viršeliai gausiai dekoruoti geometrinių raštų aklaisiais įspaudais, originalios agrafos dalinai išsaugotos, viršutinis knygos kraštas ir priešlapis restauruotas (smulkūs nugarėlės ir kampų restauracijos darbai).

Antrasis iliustruotas leidimas, didesnio formato: tekstas yra atnaujintas atsižvelgiant į to laikotarpio (iki 1490 m.) spausdinimo standartus. Jacopo Foresti iš Bergamo (1434-1520) „Cronaca“ yra laikoma pirmąja visuotine istorija, įkvėpta Renesanso filosofijos. Šiame leidime atspausdinta galutinė, autoriaus patvirtinta teksto versija bei iš dalies originalus ikonografijų rinkinys. Neįskaitant raižinių, publikuotų pirmajame iliustruotame leidime (Venecija, 1486 m.), šis 1490 m. Bernardinus Rizus leidimas išsiskiria papildomu ksilografiniu medžio raižiniu, vaizduojančiu Babelio bokštą (l. 6v; cfr. Sander) bei žymiai pagerintais miestų atvaizdais: „1490 m. knygos spausdinimo ėmėsi Bernardinus Rizus iš Ricijaus, kuris papildė knygą Babelio bokšto raižiniais iš Šventojo rašto bei įmantresniais miestų planais. Ypač išsiskiria Romos, Venecijos, Genujos ir Veronos miestų planai“ (Dyson Perrins).

Knygos ikonografijų rinkinys susideda iš ksilografinių raižinių, vaizduojančių Pasaulio sukūrimą, Adomą ir Ievą bei jų išvarymą iš Rojaus sodo, Kaino ir Abelio istoriją, minėtąjį Babelio bokštą ir 63 raižinius, vaizduojančius pasaulio miestus. Pasak Sander, iš jų ypač išsiskiria Romos ir Venecijos raižiniai.

Jacopo Foresti iš Bergamo „Supplementum Chronicarum“ Europos istorijos žinynas. Tam tikri teksto fragmentai mini istorinius įvykius ar asmenybes, sietinus su Baltijos jūros ir Lenkijos regionais:

- Antika: Atila ir Hunų imperija, anksčiau apėmusi teritoriją esančią tarp Uralo ir Reino upių bei Dunojaus ir Baltijos jūros;

- Vengrų migracija link ir invazija į Šiaurės Europą, vykusi VII ir X a.;

- Totorių kilmė: Lipka totoriais vadinama bendruomenė įsikūrusi Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pradžioje. Artėjant XIV a. pabaigai Vytautas Didysis pakvietė į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę dar daugiau totorių, kurie pirmiausiai įsikūrė aplink Vilnių, Trakus, Gardiną ir Kauną, o vėliau išsiskirstė po visą LDK, kuri vėliau įėjo į Abiejų Tautų Respublikos sudėtį. Totorių apgyvendintos teritorijos yra išsidėsčiuosios dabartinėje Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos teritorijoje. Jau pirmieji Lietuvoje įsikūrę totoriai buvo vadinami Lipka totoriais;

- Zigmantas Liuksemburgietis ir jo politinės pažiūros apie Lenkiją ir Lietuvą (XIV-XV a.).

Šaltinis: HC 2808. GW M10974. IGI 5078. BMC V, 402. Goff J-211. Sander 917. Essling 343. Dyson Perrins 61.

Italų vienuolio Jacopo Filippo Foresti (1434–1520) Kronikų papildymas – visuotinės istorijos žinynas, apimantis laikotarpį nuo pasaulio sukūrimo iki XV a. pabaigos. Knyga puošta raižiniais – miestų vaizdais, iliustracijomis iš Šventojo Rašto.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 20.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 20-23.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.