Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego. LM-23
Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego. LM-23
Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego. LM-23
Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego. LM-23
Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego. LM-23
Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego. LM-23
Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego. LM-23
Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego. LM-23

Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego. LM-23

Autorius: N / A

Antraštė: Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego.

Antraštė lietuvių kalba: Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės statutas.

Publikuota: w Wilnie, w Drukarni Akademiey Societatis IESV, Roku Pańskiego 1693.

Įrišimas: to meto įrišimas.

Marginalijos: 1949 / 1693 / (2)56 Theodor Kliphan Doktor.

Šaltinis: Les livres anciens de Lituanie : XVIe - XVIIIe siècles ; catalogue de l'exposition / Braziūnienė, Alma [Red.].- Vilnius: Baltos lankos, 1997..

Lietuvos statutai – tai teisynai, teisinis senosios Lietuvos valstybės santvarkos pagrindas. III Lietuvos Statutas (paskelbtas 1588 m.), kurio parengimui vadovavo LDK vicekancleris Leonas Sapiega – buvo pats išsamiausias ir tobuliausias. Jis parodė, kad LDK pasiekė Vidurio Europos šalių lygį – aukštas jose išdėstytos teisinės sistemos lygis darė įtaką kaimyninių šalių teisės raidai. III Statutas galiojo 250 metų (iki 1840 m.) ir susilaukė daug laidų.

Ketvirtojoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės III Statuto lenkų kalba laidoje, išspausdintoje Vilniaus Akademijos spaustuvėje 1693 m., publikuojami straipsniai ir dokumentai apima Seimų veiklą nuo 1550 iki 1690 metų.

Šaltinis: Senosios Lietuvos istorija, 1009-1795 / Alfredas Bumblauskas. [Vilnius]: R. Paknio leidykla, 2005, p. 254.

Trečiasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Statutas – vienas iš trijų Lietuvos teisės kodeksų, priimtų 1529, 1566 ir 1588 metais. Pirmųjų dviejų išliko tik nuorašai. Trečiojo Statuto rengimui vadovavo LDK pakancleris Leonas Sapiega (1557–1633). Tai buvo pats išsamiausias ir tobuliausias teisės kodeksas, turėjęs įtakos ir gretimų valstybių: Prūsijos, Rusijos, Ukrainos – teisynams. Trečiasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Statutas galiojo iki 1840 m., kai Lietuvoje buvo įvesti Rusijos įstatymai. Ketvirtojoje laidoje, 1693 m. išspausdintoje Vilniaus akademijos spaustuvėje, straipsniai ir dokumentai apima seimų veiklą nuo 1550 iki 1690 metų.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 128.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 128-129.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.