III Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...] LM-90
III Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...] LM-90
III Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...] LM-90
III Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...] LM-90
III Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...] LM-90
III Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...] LM-90
III Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...] LM-90
III Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...] LM-90
III Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...] LM-90
III Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...] LM-90
III Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...] LM-90
III Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...] LM-90
III Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...] LM-90
III Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...] LM-90
III Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...] LM-90
III Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...] LM-90
III Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...] LM-90

III Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...] LM-90

Autorius: N / A

Antraštė: Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego, naprzód, za Naiaśnieyszego Hospodara Króla Jegomości Zygmunta III. w Krakowie w Roku 1588 [...] teraz zaś piąty raz, za szczęśliwie panuiącego Naiaśnieyszego Krola jegomości Augusta Trzeciego przedrukowany.

Antraštė lietuvių kalba: Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės statutas, pirmą kartą šviesiausiam valdovui Jo Karališkajai Didenybei Žygimantui III valdant, 1588 metais Krokuvoje [...] dabar penktą kartą laimingai valdant šviesiausiam valdovui Jo Karališkajai Didenybei Augustui Trečiajam perspausdintas.

Publikuota: W Wilnie, w Drukarni J.K.M. Akademickiey Societatis Jesu, Roku Pańskiego 1744/Vilniuje, Jo Karališkosios Didenybės akademijos spaustuvėje Societatis Jesu, 1744 Dievo metais. 

Įrišimas: to meto įrišimas.

Lietuvos statutai – tai teisynai, teisinis senosios Lietuvos valstybės santvarkos pagrindas. III Lietuvos Statutas (paskelbtas 1588 m.), kurio parengimui vadovavo LDK vicekancleris Leonas Sapiega – buvo pats išsamiausias ir tobuliausias. Jis parodė, kad LDK pasiekė Vidurio Europos šalių lygį – aukštas jose išdėstytos teisinės sistemos lygis darė įtaką kaimyninių šalių teisės raidai. III Statutas galiojo 250 metų (iki 1840 m.) ir susilaukė daug laidų. Tai penktoji LDK Statuto lenkų kalba laida, išspausdinta 1744 m. Vilniaus akademijos spaustuvėje.

Šaltinis: Senosios Lietuvos istorija, 1009-1795 / Alfredas Bumblauskas. [Vilnius]: R. Paknio leidykla, 2005, p. 254.

Tai kontrafakcinis Trečiojo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Statuto leidimas, išspausdintas Vilniaus akademijos spaustuvėje 1780 metais. Su Lietuvos universiteto Teisės fakulteto, Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekų antspaudais.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 130.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 130-133.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.