Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92
Chronicon Prussiae [...] LM-92

Chronicon Prussiae [...] LM-92

Autorius: Dusburg Petri De - 1326

Antraštė: Chronicon Prussiae, in quo Ordinis Teutonici origo, nec non res ab ejusdem Ordinis magistris in Prussia gestae exponuntur, cum incerti auctoris continuatione. Acc. praeter notas in Dusburgensem privilegia quaedam Prussis concessa, item Dissertationes XIX, antiquitates Prussicas complexa, auctore et collectore C. Hartknoch. 

Antraštė lietuvių kalba: Prūsijos kronika, kurioje Teutonų ordino kilmė, taip pat išdėstyti to paties ordino magistrų žygiai Prūsijoje, su nežinomo autoriaus pratęsimu. Pridėta, išskyrus užrašus Dusburgiečiui, prūsams paskirtos privilegijos, taip pat 19 svarstymų, santraukos apie prūsų senovę, autoriaus ir surinkėjo C. Hartknoch.

Jena, J. Nis für M. Hallervord, 1679.

Formatas: 2 Tle. in 1 Band. 4°. Mit gest. Frontispiz, 1 gefalt. Kupferkarte u. 6 gefalt. Kupfertaf. 11 Bll., 484 S., 17 Bll. (1 w.), 456 S., 24 Bll. (l.w.) Pergament d. Zt. ADB V, 492; Wermke 792. - Erste Ausgabe.

Įrišimas: to meto įrišimas.

Knyga apie kryžiuočių riterių istoriją ir senovės prūsus.

Prūsijos kronika – Vokiečių ordino karų (1190–1330) istorija. Tai seniausia išlikusi kryžiuočių kronika, parašyta Karaliaučiuje ordino kronikininko, kapeliono Petro Dusburgiečio († po 1326). Knygoje pasakojama apie Vokiečių ordino įsteigimą, jo įsikūrimą Prūsijoje, pateikiama detali Prūsijos nukariavimo, kovų su Lietuva istorija. Taip pat aprašoma prūsų, sūduvių, lietuvių buitis, kultūra, papročiai. Kroniką pirmą kartą 1679 m. išleido Prūsijos ir Mažosios Lietuvos istorikas Kristoforas Hartknochas (1644–1687). Kronikos gale jis pridėjo savo veikalą Rinktiniai istoriniai samprotavimai... (Selectae dissertationes historicae...). Veikale yra ir trumpas tekstas lietuvių kalba – malda Tėve mūsų.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 313,315.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 312-317.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Nuotraukos:

2-oji, 3-ioji: Vokiečių ordino didžiųjų magistrų herbai.

2-oji, 4-oji: Prūsijos žemėlapis. Sudarė Casparas Hennebergeris Casparo Hennebergerio parengto Mažojo Prūsijos žemėlapio, kuris pirmą kartą buvo išspausdintas 1584 m. Karaliaučiuje išleistame C. Hennebergerio veikale Prūsijos krašto trumpas ir tikroviškas aprašymas (Kurtze und wahrhaftige Beschreibung des Landes zu Preussen), perdirbinys. Žemėlapyje pavaizduotos senosios Prūsijos žemės prieš XIII amžiuje jas nukariaujant Vokiečių ordinui ir kaimyniniai kraštai. Klaipėda pažymėta ne vokišku pavadinimu Memel, o lietuviška forma Cleypeda – šį pavadinimą žemėlapio sudarytojas laikė senesniu.

5-oji: Vokiečių ordino, Prūsijos kunigaikštystės, Elbingo ir Gdansko miestų, Bohemijos monetos.