Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. Climacter primus. [...] / Annalium Poloniae climacter tertius […] LM-9
Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. Climacter primus. [...] / Annalium Poloniae climacter tertius […] LM-9
Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. Climacter primus. [...] / Annalium Poloniae climacter tertius […] LM-9
Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. Climacter primus. [...] / Annalium Poloniae climacter tertius […] LM-9
Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. Climacter primus. [...] / Annalium Poloniae climacter tertius […] LM-9
Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. Climacter primus. [...] / Annalium Poloniae climacter tertius […] LM-9
Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. Climacter primus. [...] / Annalium Poloniae climacter tertius […] LM-9
Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. Climacter primus. [...] / Annalium Poloniae climacter tertius […] LM-9
Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. Climacter primus. [...] / Annalium Poloniae climacter tertius […] LM-9
Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. Climacter primus. [...] / Annalium Poloniae climacter tertius […] LM-9
Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. Climacter primus. [...] / Annalium Poloniae climacter tertius […] LM-9
Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. Climacter primus. [...] / Annalium Poloniae climacter tertius […] LM-9
Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. Climacter primus. [...] / Annalium Poloniae climacter tertius […] LM-9
Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. Climacter primus. [...] / Annalium Poloniae climacter tertius […] LM-9
Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. Climacter primus. [...] / Annalium Poloniae climacter tertius […] LM-9
Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. Climacter primus. [...] / Annalium Poloniae climacter tertius […] LM-9
Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. Climacter primus. [...] / Annalium Poloniae climacter tertius […] LM-9
Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. Climacter primus. [...] / Annalium Poloniae climacter tertius […] LM-9
Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. Climacter primus. [...] / Annalium Poloniae climacter tertius […] LM-9
Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. Climacter primus. [...] / Annalium Poloniae climacter tertius […] LM-9

Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. Climacter primus. [...] / Annalium Poloniae climacter tertius […] LM-9

Autorius: Kochowski Wespazjan, 1633 - 1700

Antraštė: T I. Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. Climacter primus. Scriptore Vespasiano a Kochow Kochowski. Anno Ch: M.DC.LXXXIII. Įrišta su:  T II. Annalium Poloniae climacter secundus. Bella Sueticum, Transylvanicum, Moschouiticum, aliasq. res gestas ab anno 1655. ad annum 1661, inclusiue continens./ TIII Annalium Poloniae climacter tertius. Ad punctum abdicationis Joannis Casimiri reg: per regnum Poloniae res gestas inclusive continens.

Antraštė lietuvių kalba: Pirmasis tomas. Lenkijos kronikos nuo Vladislovo IV mirties. Pirmasis lūžis. Parašyta Vespasiano Kochovskio. 1633 Kristaus metais. Įrišta su:Antrasis tomas. Lenkijos kronikos, antrasis lūžis. Apimantis Švedijos, Transilvanijos, Maskvos karus ir kitus mūšius nuo 1655 metų iki 1661 imtinai. Trečias tomas. Lenkijos kronikos, trečias lūžis. Iki Jono Kazimiero atsistatydimo iš karalių skyriaus: imtinai apimantis Lenkijos karalystėje vykusius žygius.

Cracoviae: ex officina Georgii et Nicolai Schedel, 1683; in officina Nicolai Alexandri Schedel, 1688; ex officina Francisci Cezary, 1698; 2°.

Įrišimas: to meto įrišimas.

Formatas: TIII Folio. (12),+ 343 s.

KOCHOWSKI, Wespazjan. Lenkijos analų nuo Vladislovo IV mirties, pirmas laikotarpis. Rašytojo Wespazjan KOCHOWSKI. 1683 Kristaus metais, Krokuva. Anno Ch: M. DC. LXXXIII. Krokuva, Georgii & Nicolai Schedel, (1683). Folio. Graviūra, papildomas antrašt. lapas,+ (10),+ 464 psl. Nežymios rusvės, drėgmės pėdsakai 43–46 psl., toliau ne tokie ryškūs. Surišta su:

KOCHOWSKI, Wespazjan. Lenkijos analų antrasis laikotarpis. Apimantis švedų, transilvanų, moskovitų karus ir kitus žygius nuo 1655 metų iki 1661 metų imtinai. Krokuva, Nicolai Alexandri Schedel, 1688. Folio. (4),+ 540 psl. Nežymios rusvės, Kartu su:

KOCHOWSKI, Wespazjan. Lenkijos analų nuo Vladislovo IV mirties, pirmas laikotarpis. Rašytojo Wespazjan KOCHOWSKI. 1683 Kristaus metais, Krokuva. Anno Ch: M. DC. LXXXIII. Krokuva, Georgii & Nicolai Schedel, (1683). Folio. Graviūra, papildomas antrašt. lapas,+ (10),+ 464 psl. Nežymios rusvės, drėgmės pėdsakai 43–46 psl., toliau ne tokie ryškūs. Surišta su:

KOCHOWSKI, Wespazjan. Lenkijos analų antrasis laikotarpis. Apimantis švedų, transilvanų, moskovitų karus ir kitus žygius nuo 1655 metų iki 1661 metų imtinai. Krokuva, Nicolai Alexandri Schedel, 1688. Folio. (4),+ 540 psl. Nežymios rusvės, Kartu su:

KOCHOWSKI, Wespazjan. Lenkijos analų trečiasis laikotarpis. Iki karaliaus Jono Kazimiero atsistatydinimo akimirkos: imtinai apimantis Lenkijos karalystėje vykusius žygius. Krokuva, Francisci Cezary, 1698. Folio. (12),+ 343 psl. Nežymios rusvės, nežymūs drėgmės pėdsakai viršutinėje paraštėje link pabaigos. 1 ir 2 dalys įrištos tuometiniu pergamentiniu rišimu, raudoni pakraščiai, ranka rašyto pavadinimo pėdsakai viršutinėje viršelio dalyje, atgaminti priekinis ir apatinis viršutiniai kampai. 3 dalis įrišta šiek tiek susiraukšlėjusiu tuomet įprastu pergamentiniu rišimu, nugarėlė su pakeltais ryšiais ir reljefiniais viršeliais, raudonais pakraščiais. Iš antrosios dalies pašalinti kiti darbai. Buvusio savininko užrašas graviruotame antraštiniame pirmosios dalies puslapyje ir beveik nusitrynęs užrašas antraštiniame trečiosios dalies puslapyje „Antonij et Cajetani...“. Iš Ericsberg bibliotekos.

Warmholtz 4853. Przybos s. 14f. Pirmasis iš pirmųjų trijų Kochowskio „Klimaktery“, arba septynių metų ciklo, leidimas. Juose autorius teigė matąs paslaptingą istorinių įvykių ratą. Ketvirtoji dalis išleista po autoriaus mirties 1853 m. Pirmojoje dalyje aprašoma Lenkijos istorija 1648–54 metais, antroje dalyje, kurioje pasakojama apie Karlo X Gustavo karus Lenkijoje, aprašomi 1655–61 metai, o trečiojoje – 1662–68 metai. Wespazjan Kochovski (1633–1700) geriausiai žinomas kaip baroko epochos poetas, bet kartu buvo istorikas ir politikas. Jis pats dalyvavo ir 17 a. 6-ajame dešimtmetyje vykusiuose mūšiuose. Aprašydamas istorinius įvykius autorius gausiai naudojosi tuometiniais šaltiniais ir pats dalyvaudamas karuose bei politinėse peripetijose perteikė asmeninį požiūrį į istorinius įvykius. Jo darbuose gausu informacijos, todėl veikalai iki šiol puikiai pasitarnauja visiems besidomintiems.

Lenkų istoriko ir poeto, kovų su rusais ir švedais dalyvio Wespazjano Kochowskio (1633–1700) trijų tomų Lenkijos metraštis nuo karaliaus Vladislovo IV mirties apima laikotarpį nuo 1648 iki 1668 metų, kai valdovas Jonas Kazimieras Vaza atsisakė sosto. 

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 505.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 504-507.