Il Regno de gli Slavi hoggi corrottamente detti Schiavoni. [...] LM-16
Il Regno de gli Slavi hoggi corrottamente detti Schiavoni. [...] LM-16
Il Regno de gli Slavi hoggi corrottamente detti Schiavoni. [...] LM-16
Il Regno de gli Slavi hoggi corrottamente detti Schiavoni. [...] LM-16
Il Regno de gli Slavi hoggi corrottamente detti Schiavoni. [...] LM-16
Il Regno de gli Slavi hoggi corrottamente detti Schiavoni. [...] LM-16
Il Regno de gli Slavi hoggi corrottamente detti Schiavoni. [...] LM-16
Il Regno de gli Slavi hoggi corrottamente detti Schiavoni. [...] LM-16

Il Regno de gli Slavi hoggi corrottamente detti Schiavoni. [...] LM-16

Autorius: Orbini Mauro, 1550 - 1614

Antraštė: Il Regno de gli Slavi hoggi corrottamente detti Schiavoni. Historia di don Mauro Orbini Rauseo abbate Melitense. Nella quale si vede l'origine quasi di tutti i popoli che furono della lingua slava, con molte e varie guerre, che fecero in Europa, Asia e Africa.

Antraštė lietuvių kalba: Slavų, šiandien neteisingai vadinamų slavonais, karalystė. Dono Mauro Orbinio Ragūziečio, Mleto abato, istorija. Kurioje matome beveik visų slavų kalbos tautų kilmę, su daugybe įvairių karų, vykusių Europoje, Azijoje ir Afrikoje.

In Pesaro [Pezaras]: appresso Girolamo Concordia, 1601; 2°.

Formatas: In-folio; 9 cc., 473 pp., 31 pp.

Įrišimas: to laikotarpio įrišimas.

Nepaprastai retas pirmasis leidimas. Pirmasis ir įtakingiausias veikalas apie slavų tautų istoriją (jame aprašoma ir Dalmatijos, Kroatijos, Bosnijos, Serbijos, Lenkijos, Rusijos ir Bulgarijos istorija). Mauro Orbini (XVI a. vid. - 1614 m.) -  kroatų rašytojas, ideologas ir istorikas. Jo veikalas „Slavų karalystė“ („The Realm of the Slavs“) padarė įtaką kitų amžių slavų ideologijai ir istoriografijai. 

Šaltinis: Michel VI, p. 36. British Library, Catalogue of seventeenth century Italian books, II, p. 630; Libreria Antiquaria Mediolanum. Stand 81 // XXIII Mostra Internazionale del Libro Antico Bologna, 2010, No 52.

Benediktinų vienuolio, rašytojo ir istoriko, kilusio iš Ragūzos (dabar Dubrovnikas), Mavro Orbini (~1550–1614) Slavų karalystė pasakoja slavų tautų istoriją nuo ankstyvųjų viduramžių iki XVI a. pabaigos. Slavams autorius priskiria ir kitas tautas, gyvenusias Baltijos jūros regione. Knygoje aptariami svarbūs XIV a. pabaigos – XV a. pradžios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės įvykiai: 1385 m. tarp Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos ir Lenkijos bajorų pasirašyta Krėvos sutartis, 1387 m. įvykusios Jogailos tuoktuvės su Lenkijos karaliene Jadvyga, Lietuvos ir Žemaitijos krikštas (p. 56–58).

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 439.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 438-439.