Dešimta stotis. Jėzui nuplėšiami drabužiai
Dešimta stotis. Jėzui nuplėšiami drabužiai
Dešimta stotis. Jėzui nuplėšiami drabužiai

Dešimta stotis. Jėzui nuplėšiami drabužiai

Autorius: N / A

Sukūrimo metai: 1842 m.

Kūrimo technika: drobė, aliejus.

Matmenys: 86x66 cm.

Jėzui nuplėšiami drabužiai – dešimtoji Kryžiaus kelio stotis, vaizduojanti vieną iš paskutinių scenų prieš Nukryžiavimą. Jėzus stovi prie kryžiaus, o budeliai plėšia nuo jo drabužius – apnuogina, kad dar labiau išjuoktų. Vienas duoda gerti iš taurės, kurioje sumaišytas vynas su tulžimi.

Visuomet palaikai žmogaus nukryžiavoto priderėjo tiems, kurie aną nukryžiavojo. Todėl keturi žalnieriai, kurie Viešpatį prie kryžiaus prikalė, ėmė jo rūbus ir padalijo į keturias dalis; kiekvienam teko po dalį. Paliko dar viena jupa nesiūta, bet megzta, arba nerta. Kalbėjo tada tarp savęs: „Neraižykim tos jupos, bet meskim kaulelius, arba liosą, kuriam teks, tas ir atims“. Kaipogi metė, ir atėmė vienas ištisą jupą. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, 513–515]

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 82.

Parodos: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 83.

Nuotraukose: ekspozicija parodoje „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.