Aedes Palatinae [...] LM-26
Aedes Palatinae [...] LM-26
Aedes Palatinae [...] LM-26
Aedes Palatinae [...] LM-26
Aedes Palatinae [...] LM-26
Aedes Palatinae [...] LM-26

Aedes Palatinae [...] LM-26

Autorius: N / A

Antraštė: Aedes Palatinae Ex Avitis Domus Illustrissimae Tignis Illustrissimi & Excellentissimi Dńi Domini Ioannis Andreae Plater Palatini et Capitanei Livoniae.

Antraštė lietuvių kalba: Karališkieji rūmai iš nuostabiausios giminės senovinių sijų puikiojo ir nuostabiojo pono Jono Andriaus Platerio, rūmininko ir Livonijos vaivados.

Publikuota: Anno Domini 1695.

Įrišimas: to meto įrišimas.

Jonui Andriui Plateriui (1626–1696) 1695 m. tapus Livonijos vaivada, Daugpilio jėzuitai jam dedikavo panegiriką Karališkieji rūmai iš nuostabiausios giminės senovinių sijų. Knygą puošia J. A. Platerio jungtinis herbas. Leidinys pažymėtas Vrublevskių bibliotekos Vilniuje antspaudais. Biblioteką 1912 m. įkūrė advokatas, Vilniaus visuomenės, kultūros veikėjas, Lietuvių mokslo draugijos narys Tadas Stanislovas Vrublevskis (1858–1925). Iš tėvų paveldėtą 65 000 tomų knygų, 1000 žemėlapių, apie 5000 rankraščių ir autografų rinkinį 1912 m. jis dovanojo Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių draugijai, o 1925 m. – Vilniaus miestui. 1941 m. rinkinį perėmė Lietuvos mokslų akademija. Biblioteka tapo Lietuvos mokslų akademijos centrine biblioteka, dabar tai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 126.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 126-127.