Šv. Kotrynos Sienietės regėjimas (?)
Šv. Kotrynos Sienietės regėjimas (?)

Šv. Kotrynos Sienietės regėjimas (?)

Autorius: N / A

Sukūrimo metai: XVIII a. II p.

Kūrimo technika: drobė, aliejus.

Matmenys: 119x87 cm.

Kotryna Sienietė – bažnyčios mokytoja taikdarė, dėjusi daug pastangų bažnyčiai suvienyti, turėjusi lemiamos įtakos popiežių sugrįžimui į Romą. Gimusi 1347 metais odų dažytojo šeimoje Sienoje. Buvusi gero būdo, nuolanki mergaitė. Būdama šešerių regėjusi jos likimą paženklinusią viziją – pasirodęs popiežiaus apdarais apsirengęs Kristus ir pakvietęs sekti jį. Būdama dvylikos metų atsisakiusi tekėti už tėvų išrinkto jaunuolio, dėl to įsiplieskusi nesantaika tarp jos ir tėvų. Padrąsinta Šv. Dominyko vizijos įstojusi į dominikonų vienuoliją. Stropiai lankiusi ligonines, slaugiusi sergančius maru, raupsais. Turėjusi daug pasekėjų, kurie ją lydėdavę kelionėse. Savo idealus išdėsčiusi knygoje Dialogai ir 382 laiškuose, kuriuos padiktavusi savo mokiniams, nes pati rašyti nemokėjusi. Visą gyvenimą tarnavusi Kristui ir mirusi 1380 metais, būdama – kaip ir jis – 33 metų.

Pagrindiniai šv. Kotrynos Sienietės vaizdavimo atributai – baltas dominikonių abitas ir juodas apsiaustas. Vaizduojami jos gyvenimo įvykiai ir po mirties padaryti stebuklai. Kartais vaizduojama mistinių sutuoktuvių scena.

Amžinai tylėdama, be pertrūkio šnekėjos su Viešpačiu Dievu ir sulaukė nuo to apreiškimų, kuriuos spaviedodamos kunigui pasakojo.

/.../ Po ilgo tarnavimo pasirodė anai Kristus, vienoj rankoj besitūrįs aukso karūną, antroj erškėčių vainiką, ir klausė šv. Kotrynos: „Išsirink tinkamąjį“. Ši smeigės prie erškėčių vainiko ir tarė: „Idant galėčiau apmislyti kančią Tavo, Viešpatie, pakol gyva, noriu dėvėti tą vainikėlį“. Kristus ir antmovė ant jos galvos, o ši pajuto didį sopulį. [Motiejus Valančius, „Gyvenimai šventųjų Dievo“ , Raštai 2, 2003, p. 353–365]

Šaltinis: „Surinkta ir išsaugota“. Jauniaus Gumbio dailės kolekcijos rinkinys. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 268.

Publikuota: „Surinkta ir išsaugota“. Jauniaus Gumbio dailės kolekcijos rinkinys. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 269.