Šv. Tadas
Šv. Tadas

Šv. Tadas

Autorius: N / A

Sukūrimo metai, vieta: XVIII a. pab., Kauno r. Zapyškio bažnyčia.

Kūrimo technika: drobė, aliejus.

Matmenys: 134x78 cm.

Šv. Judas Tadas buvo apaštalas ir Jėzaus Kristaus giminaitis, Jokūbo Jaunesniojo brolis. Maldingai ir dievobaimingai auklėtas, anksti paveiktas Jėzaus Kristaus įtakos. Parašęs Apaštalų laišką, kuriame įspėjęs apie krikščioniškojo tikėjimo priešus, raginęs budėti ir kovoti už Kristaus šventiesiems patikėtą tikėjimą. Pasižymėjęs išskirtiniu apaštališku uolumu ir užsidegimu dėl Kristaus ir sielų išganymo.

Dažniausiai vaizduojamas su Išganytojo atvaizdu, kuriuo išgydęs nuo raupsų karalių Abgarą. Kiti atributai – kirvis, alebarda, kampainis ir kryžius su ilgu kotu – reiškia, kad jis mirė kankinio mirtimi.

Šv. Judas Tadeušas apaštalas apsakinėjo Evangeliją Samarijoj, Sirijoj, Mesopotamijoj ir Armėnijoj. Metuose po užgimimo Kristaus 62 sugrįžo Jeruzolimon, truputį atilsėjęs vėl išėjo į žemę Kaukazo. Ties kalnu Ararat paliko nuo pagonų vylyčiomis sušaudytas. [Motiejus Valančius, „Pradžia ir išsiplėtimas katalikų tikėjimo“, Raštai 3, 2006, Vilnius:, p. 611]

Šv. Judas, kitaip Tadeušu, arba Judu Jokūbo, vadinamas, lygia dalia buvo apaštalu Viešpaties. Pripildytas dovanomis Dvasios Švenčiausios, nuėjo į Mezopotamiją, paskiau į Persiją, kame už vierą Jėzaus Kristaus ir galvą savo padėjo. [Motiejus Valančius, „Žyvatai šventųjų“, Raštai 2, 2006, p. 275–277]

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 246.

Publikuota: „Surinkta ir išsaugota“. Jauniaus Gumbio dailės kolekcijos rinkinys. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 248.