Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu
Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu
Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu
Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu

Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu

Autorius: N / A

Sukūrimo metai: 1839 m. 

Kūrimo technika: drobė, aliejus.

Matmenys: 120x74 cm.

Paveikslas iš Krakių kaimo koplytėlės (Mosėdžio apyl., Skuodo r.). 1993 m. koplytėlė ir paveikslas įtraukti į saugomų paminklų sąrašą (DV 4012, unikalus kodas 14923). Apskaitos kortelėje pažymėta, kad koplytėlė yra aštuoniakampė su apvaliu stogeliu ir ornamentuotu kryžiumi. Virš durų įrašas: "w R. 1839 Mateusz Barbora Fundator Szakinskis", aukščiau "1959 m. atremontavo R. Andriuškaitė Krakių km. žmonių aukoms". Koplytėlės aukštis 6 m. Viduje paveikslas "Marija su Kūdikiu". Iš lauko pusės ištapyta ant lentos Dievo akis ir angelai. Koplytėlė aptverta akmenų tvorele.

Šaltinis: "Kultūros paminklai/22". Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, "Savastis", 2018, P. 156.

Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu – Švč. Mergelės Marijos vaizdavimas pagal evangelijos pasakojimus apie dieviškąją Mergelės Marijos motinystę, nes ji buvusi išrinkta būti žemiška Dievo Sūnaus motina ir kartu išgyventi jo Kančią dėl žmonijos išganymo. Vaizduojama stovinti ant Žemės rutulio su mėnulio pjautuvu po kojomis; vienoje rankoje laikanti Kūdikėlį. Ji vilki ilgus drabužius, jos pečius, o kartais ir galvą gaubia apsiaustas arba galvą dengia skraistė, vainikuoja karūna ir supa žvaigždžių vainikas arba spindulių nimbas, simbolizuojantys išskirtinę padėtį dangaus karalystėje ir skaistumą. Jėzus vilki ilgu drabužėliu, kartais karūnuotas; vienoje rankoje laiko kryžių, o kita laimina.

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 138.

Parodos: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 139; "Kultūros paminklai/22". Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, "Savastis", 2018, P. 156.

Nuotraukose: eskpozicija parodoje „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.